Wiza do USA. Formularz DS-160 krok po kroku

No to zaczynamy. Wiza do USA krok po kroku. Marzysz o podróży na Hawaje czy do Nowego Jorku? Chcesz zobaczyć wieżowce Manhattanu, spróbować amerykańskiego hamburgera? Jeżeli nie masz innego paszportu niż polski (np. niemiecki) to nie jesteś objęty Programem Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver System). Będziesz potrzebował wizy. Jak wypełnić formularz DS-160? Zrób to z nami!

Na początku musisz odpowiedzieć sobie na pytanie: jaki rodzaj wizy i ile to kosztuje?

ile kosztuje wiza do USA

Gdy już zorientujesz się, że (najprawdopodobniej) potrzebujesz wizy B, która kosztuje obecnie 160 USD, to możesz przejść do creme de la creme ubiegania się o wizę do USA: wypełnienie wniosku DS-160.

Formularz DS-160

1. Wchodzisz na stronę główną U.S. Department of State celem rozpoczęcia wypełniania formularza.
2. Wybierasz miejsce, do którego później udasz się na spotkanie z konsulem (np. Warszawa lub Kraków).

formularz ds-160

3. Po przepisaniu kodu z obrazka, klikasz „START AN APPLICATION”.
4. System przydzieli nam „Application ID”, warto już wtedy je zapisać bowiem jest to unikalny numer, dzięki któremu odzyskasz swój formularz, gdy zechcesz przerwać wpisywanie lub poprawić błędy. W tym samym momencie system będzie wymagał ustanowienia pytania bezpieczeństwa.

****

Wiza do USA: Personal Information 1

Przechodzimy dalej do sekcji pierwszej, czyli „Personal Information 1”.

Uzupełnić musisz odpowiednio (zgodnie z tym, co jest w paszporcie):

Nazwisko (Surname),

Imiona (Given Names),

Imię i nazwisko w alfabecie rodzimym (Full Name in Native Alphabet) – ą, ę, ó, itd. – jeżeli dotyczy).

Następnie dwa pytania tak/nie: czy kiedykolwiek używałeś innych nazw (np. panieńskie, religijne, zawodowe, alias itp.) (Have you ever used other names (i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.)) – jeżeli jesteś po ślubie i miałaś wcześniej inne nazwisko – to do Ciebie.

Kolejne pytanie to: Czy masz kod, który reprezentuje twoje imię? (Do you have a telecode that represents your name?) – to chyba nikogo w Polsce nie dotyczy.

Następnie pytanie o płeć (sex): mężczyzna (male) lub kobieta (female). A potem stan cywilny.

Potem przychodzi kolej na pytania o datę urodzenia.

wniosek ds-160

****

Wiza do USA: Personal Information 2

Lecimy dalej, czyli sekcja „Personal Information 2”.

Pierwsze pytanie to to o obywatelstwo (Nationality).

Następnie tak/nie: Czy posiadasz lub posiadałeś jakiekolwiek obywatelstwo inne niż wskazane powyżej? (Do you hold or have you held any nationality other than the one indicated above on nationality?)

Potem znowu tak/nie: Czy na stałe mieszkasz w kraju innym niż twój kraj pochodzenia wskazany powyżej? (Are you a permanent resident of a country/region other than your country/region of origin (nationality) indicated above?)

Pozostałe pytania z tej sekcji to numer PESEL (National Identification Number), a dwa kolejne to: Numer ubezpieczenia społecznego w Stanach Zjednoczonych (U.S. Social Security Number). Jeżeli mieliście okazję taki mieć (otrzymaliście np. podczas pobytu na wizie F, M lub J), to wpiszcie go w podane pola.

Tę sekcję formularza DS-160 zamyka pytanie o indywidualny numer podatkowy w USA (U.S. Taxpayer ID Number).

ds-160

****

Wiza do USA: Adress and Phone Information

Jedziemy dalej i teraz dzielić się będziemy danymi kontaktowymi.

W pierwszym okienku tej sekcji formularza ds-160 należy podać adres zamieszkania (Home Address). Kolejne to odpowiednio: ulica (street address), ulica – opcjonalnie ciąg dalszy (street address *optional), miejsce zamieszkania (City), województwo (State/province), kod pocztowy (Postal Zone/ZIP Code), kraj (Country).

Kolejne pytanie to tak/nie: czy adres korespondencyjny jest taki sam, jak adres zamieszkania? (Is your Mailing Address the same as your Home Address?). Jeżeli jest inny, to trzeba będzie wpisać nowy w tej samej formule co wcześniej.

Sekcję zamykają pytania o telefon i e-mail.

****

Wiza do USA: Passport information

Do Stanów Zjednoczonych bez paszportu nie pojedziesz. 😉 Teraz wypełnij kilka pól związanych z tym dokumentem.

Zaczynamy od wybrania typu paszportu (Passport/Travel Document Type). Jeżeli post ten czytają członkowie rządu, dyplomaci, to wybierzcie cokolwiek po za typem zwykły (regular), który wybiera większość osób.

Kolejne pytanie to to o numer paszportu (Passport/Travel Document Number) i o numer książeczki paszportowej (Passport Book Number) – nie dotyczy bowiem polskie książeczki paszportowe nie mają inwentaryzacyjnych numerów kontrolnych.

ds-160 jak wypełnić

Następnie wybrać musisz kraj, w którym został wydany paszport (Country/Authority that Issued Passport/Travel Document). Potem należy, zgodnie z tym co napisano w paszporcie, podać miasto wydania paszportu (City) – tutaj uwaga, jeżeli wydał je np. wojewoda mazowiecki, to należy wybrać Warszawę, bo to jest stolica województwa i tam znajduje się Urząd Wojewódzki, który wydał paszport. Następnie wpisz województwo *jeżeli występuje na paszporcie (State/Province *If shown on passport) oraz wybierz kraj (Country/Region).

Na koniec sekcji należy podać informację dotyczącą daty wydania paszportu (Issuance Date) i daty ważności (Expiration Date) oraz poinformować Amerykanów, czy kiedykolwiek zgubiłeś paszport.

****

Wiza do USA: Travel information

Tutaj w formularzu należy podzielić się informacjami dotyczącymi planowanej podróży.

Cel wyjazdu do USA (Purpose of Trip do the U.S.). Na rozwijanej liście znajdziesz rodzaje wiz. Jeżeli jedziesz na np. wycieczkę wakacyjną lub odwiedzasz rodzinę to B (B1/B2) jest dla Ciebie.

Następnie pytanie, czy masz konkretne plany wyjazdu (Have you made specific travel plans?). Jeżeli tak, to w konkretnych polach musisz podać, kiedy, co i jak zamierzasz robić. Jeżeli nie, to podaj swoje plany (nie ma to znaczenia dla decyzji wydania wizy i jej ważności to, że plany Ci się zmienią). W przypadku, gdy nie macie jeszcze lotu i hotelu to można wpisać pi razy oko. Tak samo w przypadku hotelu. Ja wziąłem jakiś przypadkowy hotel jako miejsce swojego pobytu. 🙂

Sekcja kończy się pytaniem o to, kto opłaca twoją podróż (Person/Entity Paying for Your Trip). Do wyboru są: sam (self), ktoś inny (other person), inna firma/organizacja (other company/organization).

wiza do usa wniosek

****

Wiza do USA: Travel Companions Information

W tej części formularza DS-160 Amerykanie chcieliby się dowiedzieć, z kim zamierzasz podróżować do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli sam – klikasz „no” i przechodzisz dalej. Jednak, jeżeli są jacyś szczęśliwcy, którzy pojadą z Tobą do USA – musisz to wpisać.

Należy podać: nazwisko, imię i pokrewieństwo z osobą (Relationship with Person).

****

Wiza do USA: Previous U.S. Travel Information

Teraz przekazać należy kompletne i precyzyjne informacje dotyczące poprzednich podróży do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli będzie to Twoja pierwsza przygoda z wakacjami w USA, to na 2 pierwsze pytania odpowiedz „no”.

Pierwsze pytanie to, czy kiedykolwiek byłeś w USA? (Have you ever been in the U.S.?). Po potwierdzeniu wyskoczy lista pytań na temat ostatnich pięciu podróży do Stanów Zjednoczonych. Amerykanów należy poinformować o dacie przyjazdu (Date Arrived), długości pobytu (Lenght of Stay) oraz czy kiedykolwiek wydano Ci amerykańskie prawo jazdy (Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s License?). Jeżeli przy ostatnim pytaniu odpowiesz „tak”, to będziesz musiał podać numer dokumentu oraz stan wydania.

Drugie pytanie dotyczy Twoich poprzednich wiz do USA, a mianowicie – czy kiedykolwiek wydano Ci wizę do Stanów Zjednoczonych? (Have you ever been issued a U.S. Visa?). Jeżeli tak, to kolejne odpowiedzi dotyczyć będą daty wydania ostatniej wizy (Date Last Visa Was Issued), numeru wizy (Visa Number), a następnie 5 pytań tak/nie: czy teraz aplikujesz o ten sam typ wizy? (Are you applying for the same type of visa?), czy aplikujesz w tym samym kraju, gdzie poprzednio wydano wizę i czy kraj ten jest miejscem Twojego zamieszkania (Are you applying in the same country or location where the visa above was issued, and is this country or location your place of principal of residence?), czy podczas ostatniej aplikacji pobierano od Ciebie odciski 10 palców (Have you been ten-printed?), czy kiedykolwiek zgubiłeś/skradziono Ci wizę (Has your U.S. Visa ever been lost or stolen?) i czy kiedykolwiek unieważniono/anulowano Ci wizę (Has your U.S. Visa ever been cancelled or revoked?).

Wiza do USA: Previous U.S. Travel Information – ciąg dalszy

Ostatnie dwa pytania to: czy kiedykolwiek odmówiono Ci wizy/wstępu do USA lub wycofałeś swoje podanie o wjazd w punkcie granicznym? (Have you ever been refused a U.S. Visa, been refused admission to the United States, or withdrawn your application for admission at the port of entry?) oraz czy złożono na Ciebie petycję imigracyjną? (Has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Services?

****

Wiza do USA: U.S. Point of Contact Information

Wypełnianie formularza ds-160 w tym miejscu robi się nieco kłopotliwe. Mamy bowiem podać dane kontaktowe do osoby lub organizacji w Stanach Zjednoczonych. Co jednak macie zrobić w sytuacji, gdy nie znacie nikogo lub gdybyście po prostu nie chcieli kłopotać nikogo z rodziny zza Oceanu? W takich sytuacjach ja podaję adres hotelu. Nie koniecznie tego, do którego się wybieram, ale np. takiego, w którym kiedyś spaliśmy.

Żeby z sukcesem wypełnić ten wniosek potrzebował będziesz zatem danych swoich bliskich lub osób, które znasz w USA lub nazwy firmy czy hotelu, w którym się zatrzymasz (Organization Name). Jeżeli będzie to opcja pierwsza, czyli osoba legalnie mieszkająca w USA to podać będzie trzeba rodzaj pokrewieństwa (Relationship to you). Z listy wybrać możecie: krewny (relative), współmałżonek (spouse), przyjaciel (friend), współpracownik (business associate), pracodawca (employer), przedstawiciel szkoły (school official), pozostały (other).

Po określeniu rodzaju pokrewieństwa rozwinie się lista z adresem osoby lub organizacji. Wpisać należy nazwę ulicy, miasto, stan, kod pocztowy (zip code) i numer telefonu. Na tym kończy się ta część formularza ds-160.

jak wypełnić wniosek o wizę usa

****

Wiza do USA: Family Information: Relatives

Nie, to jeszcze nie koniec, trzeba wypełniać dalej! Kolejna część dotyczy informacji na temat Twoich rodziców. Wypełnić trzeba: pełne dane ojca/matki oraz data urodzenia (Father’s/Mother’s Full Name and Date of Birth), a następnie odpowiedzieć na pytanie, czy przebywają oni w Stanach Zjednoczonych (Is your father/mother in the U.S.?). Jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, to Amerykanie będą chcieli wiedzieć, czy jest to obywatel USA, legalny rezydent czy może nie imigrant.

To jednak nie koniec pytań o to, czy ktoś z Twojej rodziny znajduje się obecnie w USA. Zapytają Cię, czy masz w Stanach Zjednoczonych jakąś inną najbliższą rodzinę, poza rodzicami? (Do you have any immediate relatives, not including parents, in the United States?), a potem jeszcze tak/nie: czy masz jakichś innych krewnych w USA? (Do you have any other relatives in the United States?)

ds-160 wiza do usa

****

Wiza do USA: Family Information: Spouse

Jeżeli w sekcji Personal 1 zaznaczyłeś cokolwiek poza byciem singlem, to teraz będziesz musiał się wyspowiadać.

Celem przejścia do kolejnej sekcji formularza ds-160, będziesz musiał wypełnić (przy opcji wyboru „married”): nazwisko małżonka – również panieńskie (Spouse’s Surnames), imię małżonka (Spouse’s Given Names), datę urodzenia małżonka, obywatelstwo małżonka, miejsce i datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania współmałżonka. Jeżeli adres jest inny niż Twój, to rozwinie się lista z kolejnymi oknami do wypełnienia.

wniosek o wizę do usa

****

Wiza do USA: Present Work/Education/Training Information

Formularz ds-160 i męczarnie wypełniania go powoli dobiegają końca. Przechodzimy do części, w której musisz pochwalić się miejscem pracy lub tym, gdzie się uczysz. Tak po prawdzie to są to 3 podsekcje – umieścić należy tam informacje o obecnym statusie zawodowym/naukowym, poprzednim oraz dodatkowe zajęcia.

Z rozwijanego okna dotyczącego wykonywanego zawodu (Primary Occupation) wybrać można spośród m.in: rolnika, artysty, przedsiębiorcy, informatyka, inżyniera, gospodyni domowej i kilku innych. Po określeniu zawodu/zajęcia powinny pojawić się kolejne okna, w których uzupełnić trzeba będzie: nazwy obecnego pracodawcy lub szkoły (Present Employer or School Name), ulicy, miasta, województwa, kodu pocztowego, numeru telefonu i kraju. Następnie bez wstydu Amerykanie zapytają Ciebie o miesięczne zarobki – o ile jesteś zatrudniony (Monthly Income in Local Currency). Na koniec trzeba będzie w kilku zdaniach opisać swoje obowiązki.

Kolejna podsekcja tyczy się informacji o zatrudnieniu w ciągu ostatnich pięciu lat (jeżeli dotyczy). W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie, czy byłeś gdzieś poprzednio zatrudniony? (Were you previously employed?), należy wypełnić podobnie jak w przypadku obecnego pracodawcy.

Jest również pytanie o to, czy uczęszczałeś do szkół/uczelni średnich lub wyższych? (Have you attended any educational institutions at a secondary level or above?). W przypadku odpowiedzi „tak”, będzie trzeba wypełnić m.in. nazwę uczelni (Name of Institution), kierunek studiów (Course od Study) oraz okres nauki.

****

Wiza do USA: Additional Work/Education/Training Information

Ta sekcja jest dość zabawna, bowiem padają w niej dziwne pytania. Pierwsze: czy należysz do klanu lub plemienia? (Do you belong to a clan or tribe?), następnie należy podać języki, którymi się posługujesz. No i potem nadchodzi czas na moje ulubione okienko w formularzu ds-160! Mianowicie, czy w ciągu ostatnich pięciu lat podróżowałeś za granicę? Jeżeli tak to wybierz wszystkie kraje z listy 😀 Pozostaje więc klikać i wybierać.

wiza do usa formularz

Jak już to zrobisz, to pozostają 4 pytania w tej sekcji: czy byłeś członkiem/pracowałeś dla organizacji zawodowej, społecznej lub charytatywnej; czy posiadasz specjalistyczne umiejętności/odbyłeś szkolenie w zakresie broni palnej, materiałów wybuchowych, nuklearnych, biologicznych lub chemicznych; czy kiedykolwiek służyłeś w wojsku; czy kiedykolwiek służyłeś, byłeś członkiem lub byłeś zaangażowany w działalność paramilitarną, samozwańczego oddziału straży obywatelskiej, grupy buntowniczej, partyzanckiej lub organizacji powstańczej.

****

Wiza do USA: Security and Background

Czujesz to? Jesteś już blisko końca! W tej sekcji na wszystkie pytania odpowiadasz „tak” lub „nie”. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z pytań, pojawi się okno „explain”. Chcą wiedzieć m.in. o następujących: czy cierpisz na społeczną chorobę zakaźną; czy cierpisz na zaburzenia fizyczne/psychiczne, stanowiące/mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia Twojego lub innych; czy byłeś kiedykolwiek zatrzymany, aresztowany lub skazany za wykroczenie lub przestępstwo, nawet jeśli nastąpiło ułaskawienie, amnestia; czy przyjeżdżasz do USA, aby zaangażować się w nierząd lub w inne niezgodne z prawem występki, albo czy byłeś w ciągu ostatnich 10 lat zaangażowany w prostytucję lub stręczycielstwo; czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w handlu ludźmi na terenie USA lub poza USA i inne.

To jest koniec pytań! Kolejny etap to umieszczenie zdjęcia na serwerze.

****

Wiza do USA: Kolejne kroki

Gdyby była sytuacja, że najpierw wypełnisz wniosek, ale jeszcze nie masz zdjęcia (tak jak w moim przypadku), to w tym miejscu możesz swoją aplikację zapisać do pliku lub zapamiętać numer, żeby wrócić do tego miejsca.

Jeżeli jednak zdjęcie jest już zrobione (każdy fotograf wie, jakie mają być proporcje), to klikasz na „wybierz plik” i wrzucasz zdjęcie.

ds-160 zdjęcie do wizy

Przechodzimy dalej. Docieramy do podsumowania – w tym miejscu możesz sprawdzić swoje wszystkie odpowiedzi i wszystkie informacje, które wpisałeś w formularzu. Jedziemy dalej, jeżeli wszystko gra. Składamy podpis elektroniczny i załatwione.

Teraz pozostaje już tylko zapłacić za wizę (można płacić również kartą) i umówić się na spotkanie z konsulem (ja czekałem około tygodnia). Powodzenia!

wiza do usa krok po kroku

Spodobał Ci się nasz poradnik? Masz pytania? Będzie nam niezmiernie miło jak polubisz na profil na Instagramie

****

207 komentarzy

 1. Cześć. Mam dwa pytania a w sumie kwestie, które mnie intrygują. Pierwsza – mam w USA kuzynkę, z którą nie mam żadnego kontaktu ( jest to córka mojego wujka, teraz ma ok. 50 lat, którą jej mama wywiozła do USA jak była dzieckiem ). Widziałam ją raz, ponad 20 lat temu. I zastanawiam się czy podawać ją w kwestionarzu czy nie. A drugie pytanie to takie, czy należy mieć wykupiony bilet na samolot ( usłyszałam kiedyś że niby konkretny przedział czasowy naszej podróży zdecydowanie ułatwia starania o wizę ). Takie mam o to dylematy :). Wiem, że nie pracujesz w Ambasadzie ale może wesprzesz pomocną inormacją jako ten doświadczony. Pozdrawiam i dziękuję.

  Mo.
  trzymajacsiechmur.blogspot.com

  1. 1. Co do rodziny w USA to pytania padają tylko o najbliższych krewnych. Możesz podać ich przy pytaniach o kontakt w USA. Niemniej ja również mam rodzeństwo cioteczne moich rodziców w Stanach i nigdy nie podaję (prawie nie mam z nimi kontaktu).

   2. Nie trzeba. Wpisujesz planowany termin pobytu. Amerykanów nie obchodzi czy masz bilet czy nie.

 2. Cześć. 1. Jestem w związku nieformalnym, którą opcję wybrać, other, co wpisać? 2. Jak jest z wwozem leków na receptę? Czy potrzebuję jakiś zaświadczeń? Czy muszą być w języku angeiskim, tłumaczonym przez tłumacza przysięgłego? 3. Czy dokumenty dodatkowe na spotkanie powinnam tłumaczyć przysięgle na język angielski (np. zaświadczenie o zarobkach, akt własności domu, itp.)?

  1. 1. Jeżeli jesteś panną/kawalerem to tak należy to wpisać.
   2. Nikt nas nie pytał co wwoziliśmy i jakie leki. Skąd wniosek, że trzeba coś zgłosić?
   3. Nie.

  2. Witam, mam pytanie… Umówiłam już wizytę… Wszystko mam już dopiete na ostatni guzik iiiiii… Olsnilo mnie… W pytaniu o osoby do których się wybieram, organizacji… zamiast zaznaczyć „SPOUSE” zaznaczyłam „RELATIVE”… Czy taki błąd będzie miał wpływ na pomyślne rozpatrzenie? Oczywiście we wcześniejszych pytaniach zaznaczyłam że mężatka itd oczywiście takie same dane Męża były jak przy pytaniu o osobę tj. RELATIVE 🙄. JAK MYŚLISZ? pozdrawiam

   1. Cześć Adriana!

    Jak rozumiem wybierasz się do małżonka („spouse”). Myślę, że pomyłkowe zaznaczenie krewny („relative”) nie powinno mieć wpływu na rozpatrzenie Twojej aplikacji 🙂 Nie dam jednak za to głowy bo różnie to może być. Jednakże nic nie pozostaje jak sprawdzić to. Trzymam kciuki!

 3. Chcę złożyć wniosek o wizę do usa jednak nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na jedno pytanie. Może tutaj uzyskam pomoc 🙂 Nie wiem jaki status związku zaznaczyć w formularzu. Jestem w związku partnerskim z kobietą od 12 lat, oczywiście niesformalizowanym. We wniosku nie ma opcji związek partnerski i nie wiem co w tej sytuacji zazanaczyć, bo jednak „single” (zgodnie z polskim prawem) mija sie z prawdą. Będę wdzięczna za pomoc i radę.

  1. Cześć Ewa!

   Przy pytaniu o stan cywilny jest:
   – MARRIED – żonaty/zamężna
   – COMMON LAW MARRIAGE – małżeństwo według prawa zwyczajowego (w Polsce nie ma takiej opcji)
   – CIVIL UNION/DOMESTIC PARTNERSHIP – rejestrowany związek partnerski (w Polsce nie ma takiej opcji)
   – SINGLE – wolny
   – WIDOWED – wdowiec/wdowa
   – DIVORCED – rozwiedzony/a
   – LEGALLY SEPARATED – w separacji
   – OTHER – inne (pojawi się pole, w którym należy wytłumaczyć swój status – 'Explain’).

   W Twojej sytuacji według mnie powinnaś wybrać SINGLE lub ewentualnie OTHER i tam opisać obecną sytuację.

 4. Witam. Mam pytanie odnośnie kwestii, gdzie trzeba opisać w kilku zdaniach czym się zajmuję w pracy. Czy należy to wypełnić(napisać) w języku angielskim tak jak to pisze na samym początku deklaracji?

 5. Dziękuję bardzo 🙂 Przeczytałam i skorzystałam.

  Niepokoi mnie tylko jedna rubryka: „City where issued”.
  Ja mam w paszporcie „organ wydający: wojewoda kujawsko-pomorski /2/”.
  Zatem wpisałam we wniosku „Bydgoszcz”, bo tam ma swoją siedzibę wojewoda kujawsko-pomorski, ale paszport odbierałam w delegaturze w Toruniu.

  Różnie ludzie piszą w internecie – niektórzy przepisują, np. „wojewoda kujawsko-pomorski” w tej rubryce…

  Czy to ma aż takie znaczenie? Czy mogę dostać odmowę wizy, w razie pomyłki?

 6. Witam, przy wypełnianiu wniosku ds-160 zrobiłam błąd. Podałam zły numer telefonu do osoby do kontaktu w US, pozostałe dane są poprawne. Wiem, że nie można poprawić formularza ale zastanawiam się czy zgłosić to np. na spotkaniu z konsulem czy lepiej przemilczeć ten temat. Nie chciałabym żeby, taki w sumie błachy błąd zaważył na przyznaniu/odmowie wizy.

 7. Hej Hubert,
  1.
  Czy jesli ktos zostal skazany na zaplacenie datku na cele spoleczne ponad 10 lat temu (za wykroczenie), to powinno sie o tym wspomniec?
  Na zaswiadczeniu o niekaralnosci nic nie bedzie widnialo.

  2.
  Pracuje nad lista dokumentow do przedstawienia konsulowi. Co radzilbys umiescic na takiej liscie?

  Z gory dziekuje za pomoc!

  1. Cześć Justyna,

   Dzięki za komentarz 🙂

   1. Nie wspominałbym skoro na zaświadczeniu nic nie widnieje.
   2. Ja podczas mojej ostatniej wizyty byłem tylko z wymaganymi dokumentami, z niczym więcej i o nic nie prosili. Rozmowa trwała kilka minut i właściwie to przez większość czasu nie dotyczyła wizy dla mnie a opisywanej na początku promesy Moniki. Jeżeli chcesz coś wziąć to proponuję np. zaświadczenie o zatrudnieniu/studiowaniu.

   Chciałbym zaznaczyć, że nie jestem specjalistą od wiz i te odpowiedzi są subiektywne, moje prywatne 🙂

 8. Witam,

  Czy wypełniając formularz lub później można umówić się na spotkanie w ambasadzie grupą? Podobno tak, nawet na stronie ambasady jest napisane, ale nie wiem kiedy trzeba to zaznaczyć.

  Druga kwestia co jeśli byłem już w USA, ale znam tylko w przybliżeniu rok? Byłem już tam 2 razy (ostatnio 8 lat temu) i nie pamiętam dokładnych dat.

  Jeśli coś wiesz na ten temat i będziesz miał chwilkę na odpowiedź będę bardzo wdzięczny.

  Dzięki z góry i pozdrawiam!

  1. Cześć! Dzięki za komentarz 🙂

   Możesz umówić wszystkich na jeden i ten sam termin (ta sama godzina). Niestety nigdy nie staraliśmy się o wizę w grupie więc ciężko mi powiedzieć. Natomiast na dalsze terminy i godziny miejsc powinno być 6 i więcej.

   Co do drugiego pytania to rozumiem, że dotyczy ono tego:
   „Q: Have you ever been in the U.S.?”

   Po odpowiedzi YES wyskoczy okienko do uzupełnienia.
   Date Arrived
   Data przyjazdu (jeśli nie pamiętasz dokładnej daty, wybierz miesiąc i rok lub sam rok).
   Jeżeli byłeś 2 razy to klikasz „+ Add Another” (dodaj kolejny) i wypełnij podobnie, jak w przypadku pierwszego pobytu.

   Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem 🙂

 9. Cześć, mam pytanie. Wypełniłam swój wniosek i nie mogę poprawić. Opuściłam specific plans uogólniając i podając tylko nazwę hotelu w którym zamierzam być pierwsza noc. Natomiast po tej nocy wsiadamy z mężem na statek i ten rejs mamy już zabukowany. Przypuszczam ze trzeba mieć ze sobą wydrukowane details itd. Teraz wypełniam męża i w sumie zastanawiam się czy nie wypisać tych wszystkich details czyli flight nb itd…. ale jak rozwinę specific plans to będzie inaczej niż w mojej formie…. czy to ma jakieś znaczenie???? No bo jedziemy razem z mężem. Dzięki za radę.

  1. Jeżeli masz bardziej sprecyzowane plany teraz to je wpisz. Jeżeli będą o to pytać to powiesz, że przy wypełnianiu swojego wniosku plany jeszcze nie były tak sprecyzowane jak teraz 🙂

 10. Cześć, ma pytanie odnośnie pracy. Co w przypadku gdy prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jak to wpisać? No i tez czy odnośnie tego są potrzebne jakieś dodatkowe dokumenty, np. wpis do ewidencji o prowadzeniu działalności, jakieś księgi przychodów rozchodów? Z góry dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam 🙂

  1. Cześć Kamila,

   Ja również prowadzę jednoosobową DG i wpisałem miejsce, w którym wykonuję zlecenie jako miejsce swojego zatrudnienia. Poza tym nie przedstawiałem żadnych dokumentów, w sumie to nawet nie przyszło mi to do głowy żeby tego typu papiery ze sobą zabierać 🙂

   Pozdrawiam!

 11. Serio trzeba wpisywacinformacje gdzie sie chodzilo do szkoly wczesniej ?🙈🙈🙈
  Mam tylko Gimnazjum 😒😒😒 i nie bardzo mi pasuje zeby ktos o tym wiedzial 😬

 12. Witam,Co jeśli nie mieści mi sie miasto urodzenia,jest to Nowe Miasto Lubawskie,brakuje jednej literki

 13. Cześć. Bo chyba moje pytanie przepadło…. czy zatrudnienie ma znaczenie ? A jesli nigdzie nie pracuje nie pracowalem to czy ma to wplyw ? Czy jesli mam na koncie jakas wieksza kase to to wystarczy ? Ja już bylem w usa wiec to nie pierwszy raz ale przez Ostatnie lata pracy na papierze brak… dzieki

  1. Cześć. Zatrudnienie może mieć znaczenie.

   W sekcji „Present Work/Education/Training Information” będzie pytanie:

   „Primary Occupation”, w tym miejscu, jeżeli nie pracujesz powinieneś wybrać
   – „Not Employed” – nie zatrudniony. Wtedy jednak pojawi się pole, w którym będziesz musiał wyjaśnić sytuacje („Explain”)

 14. Czesc, wyszlam nie dawno za maz ale jestem w trakcie zmieniania nazwiska Paszport mam w ciagu dlaszym na staryn nazwisku, i pod takim samym nazwiskiem bede sie starac o wize. i pod tym samym staryn nazwiskiem bede leciec do stanow.

  Czy w sekcji: uzywalas innego nazwiska mam wpisac TAK? i podac mohe nowe nazwisko poniewaz oficjalnie uzywam meza nazwisko?

  Rowniez czy moga byc jakies komplikacje, jezeli maz ma inne nazwisko a we wniosku mam jescze stare a podalam ze jestem MARRIED?

  1. Cześć Asiu. Dziękuję za komentarz.

   Świetne pytania!

   1. Na Twoim miejscu wpisałbym „nowo pozyskane” 🙂 nazwisko męża. Jeżeli jest możliwość dodania komentarza to wpisałbym datę ślubu i uzasadnił, że dopiero co wzięliście ślub.

   2. Myślę, że nie. W dzisiejszych czasach to popularne, że kobiety pozostają przy swoim nazwisku.

   Pozdrawiam!

 15. Aplikacje ze zdjeciem juz zlozylam
  1. Jak umowic sie na spotkanie
  2. Jak zaplacic

  Chetnie poprosze o linki
  Dzieki
  M.

 16. Cześć, mam pytanie czy w rubryce state/province przy miejscu urodzenia wpisać Masovian czy może być po polsku mazowieckie? Pozdrawiam

 17. Cześć , mam pytanie czy jeśli jestem studentem to będę miał trudniej w dostaniu wizy turystycznej czy nie ? Czy to za bardzo nie wpływa na dostanie wizy ? Pozdrawiam

 18. Cześć, ma pytanko. w jakim czasie po otrzymaniu wizy muszę z niej skorzystać. Chodzi mi o sytuacje kiedy będę się ubiegał o wizę i po jej otrzymaniu nie uda mi się wylecieć w ciągu np. roku do USA. Chciałbym ja wyrobić i szukać okazyjnego lotu do USA

  1. Cześć! Nie ma obowiązku wyjeżdżać wcale 😉 Możesz aplikować o wizę wpisując dane „planowanej” podróży, ale obowiązku, że musisz wtedy lecieć do USA, nie ma.

 19. Cześć 🙂 Ale fajny artykuł 🙂 Szkoda, że jestem za szybka i trafiłam na niego dopiero, jak już wypełniłam i niestety wysłałam mój DS 160… Przeoczyłam pole „other names”, tzn zaznaczyłam, że nie, a przecież mam – panieńskie… Zastanawiam się, czy wystarczy w czasie wizyty w konsulacie to sprostować?
  Pozdrawiam!

 20. Cześć Hubert! W imieniu wszystkich petentów – wielkie dzięki za super podsumowanie!

  Ja mam natomiast zagwozdkę, może spotkałeś się z taką sytuacją. Wypełniam formularz krok po kroku i uwaga – nie mam pytań o poprzednie miejsce zatrudnienia i screening edukacyjny. W menu mam tylko podstronę PRESENT… . Dodam, że byłam już w US – możliwe, że zescreenowali to po peselu?

  1. Cześć! Ciekawe pytanie. Również byłem wcześniej w USA, ale mi wyskoczyło. Niemniej nie przejmowałbym się. Skoro nie wyskakuje to oznacza, że nie trzeba wypełniać 😉 Tak bym to potraktował.

  2. Pewnie już za późno dla Ciebie na odpowiedź ale kobiety tego pola nie mają a mężczyźni owszem. Wypełniałam formularz sobie i mężowi i kobiety mają inny czym też byłam zdziwiona 😀

 21. Dzień dobry,

  Mam pytanie, obecnie mieszkam w HIszpanii, mój ostatni paszport odnawialam w Madrycie w Konsulacie Polskim.
  Podczas wypelniania formularza DS-160 sa pytania odnosne paszportu:
  – kraj, w którym został wydany paszport
  – miasto wydania paszportu
  -województwo *jeżeli występuje na paszporcie

  W moim paszporcie jedyne jest wypisany Organizm któty wydal paszport „Konsul w Madrycie”

  Co powinnam wypisac w tych trzech danych??

  Dziekuje

  1. Dzień dobry,

   Bardzo ciekawe pytanie! Szczerze powiem, że zaskakujące coraz to nowe komentarze 🙂

   Wpisałbym:
   – kraj, w którym został wydany paszport – Polska
   – miasto wydania paszportu – Konsul w Madrycie
   -województwo *jeżeli występuje na paszporcie – zostawiłbym puste.

   Przypominam jednak, że to tylko moja, subiektywna opinia 🙂

 22. Witam serdecznie.
  Wybieram się w sierpniu 2019 r. do Toronto. Chcę złożyć wizę do USA, bo chciałbym też korzystając z okazji odwiedzić Stany, konkretnie New York, daleko nie jest. W sekcji Travel Information wpisałem, że nie mam konkretnych planów. Zatem nie znam miejsca przebywania w New Yorku. Czy mam wpisać pierwszy lepszy adres hotelu, bo jakiś adres muszę wpisać, pod którym będę przebywać w USA, chociaż może to nie być ten adres? Nie rezerwuje żadnego hotelu, czy kwatery, bo nie wiem czy dostanę wizę. Zrobię to po otrzymaniu wizy.
  I pytanie drugie. Wybieram się do Kanady / USA z moją rodziną (żona + dwoje dzieci 12 i 15 lat). Rozumię, że wniosek wizowy musi wypełnić osobno ja, żon, a także ja muszę wypełnić wnioski dzieci i wysłać każdego z osobna z opłatą 160 $. Czy jest coś takiego jak wniosek grupowy – rodzinny?

  1. Cześć Robert,

   Wpisz adres hotelu w Nowym Jorku. Ja wpisałem adres Sheratona na Brooklynie chociaż nie wiedziałem gdzie będziemy spać.

   Nie ma czegoś takiego jak wniosek grupowy.

 23. Przepraszam Hubercie, że cię nękam pytaniami. Obiecuję, że to już ostatnie. Planuję przebywać w New Yorku tylko 7 dni, po 14 dniowych wojażach po Kanadzie. Tyle też wpisałem, bo należy pisać tylko prawdę. Nie będzie to podejrzane, że tak krótko?
  I ostatnie pytanko. Adres mojego zatrudnienia to ul. Świętej Barbary, czy Saint Barbara. Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

  1. Nie ma sprawy 🙂 Chętnie pomogę.

   1. Co do długości pobytu w USA: Ostatnio byliśmy w Nowym Jorku 4 dni 🙂 To też wpisałem we wniosku.

   2. Świętej Barbary.

   Pozdrawiam! 🙂

 24. Witam,
  zacząłem wypełniać wniosek o wize D-160 ale nie zakończyłem, mam nr wniosku ale nie wgrałem zdjęcia i nie mam potwierdzenia (tak dla całej rodziny) w między czasie umówiłem spotkanie z konsulem i opłaciłem podając nr wniosków jeszcze nie zatwierdzonych. Mam nadzieję, że mogę wgrać jeszcze fotki i wydrukować potwierdzenia niezbędne do spotkania?

 25. Witam Hybercie.
  Czy w rubryce Mother’s Full Name and Date of Birth mam wpisać również nazwisko panieńskie matki?
  Czy jak ojciec zmienił nazwisko 50 lat temu to podać?
  Czy podawać wcześniejsze zatrudnienia, od 8 lat pracuje w jednym zakładzie pracy, natomiast wcześniej w latach 1999 – 2010 pracowałem w 3 różnych zakładach pracy?
  Serdecznie pozdrawiam i dzięki z góry za odpowiedż.

 26. Od dwoch dni w polowie wypelniania dostaje komunikat „times out”. Mam zapisane dane ale nie jestem w stanie ruszyc dalej (doszlam do „family”). Czy komus sie to zdazylo? Czekac i probowac?

    1. Cześć 🙂 jak wam się udało to przejść? Bo ja też nie mogę przejść do sekcji zatrudnienie/edukacja ciągle jest ten komunikat „session time out” z godzinę próbowałam i nawet inną przeglądarkę internetową zainstalowałam 😂 bo myślałam, że tu jest problem.
     Wniosek mam zapisany

     1. Cześć! Generalnie to była droga przez mękę i Monika świadkiem jak kur***** na to 🙂

      Trzeba zapisać swoją aplikację a potem na podstawie pliku powinna się ona wypełnić do tego momentu. Wtedy działamy dalej i po chwili znowu zapisujemy. I tak aż do skutku. Powodzenia!

 27. Witam Hubercie.
  1. Mój wniosek różni się od mężą tym, że mnie nie pytali o ukończone szkoły i o kraje, w których przebywałam. Czy jest to wynikiem tego, że mąż wniosek wypełniał wcześniej?
  2. Czy w rubryce Mother’s Full Name and Date of Birth mam wpisać również nazwisko panieńskie matki?
  3. Mój ojciec zmieniał nazwisko 50 lat temu, czy mam to podać?

  Serdecznie pozdrawiam i dzięki z góry za odpowiedż.

  1. Cześć Ewa,

   Dzięki za komentarz. Ciekawe pytania.

   1. Dziwne. Mnie za każdym razem pytali o to samo (składałem wniosek 3 razy).
   2. Ja wpisałem aktualne dane.
   3. Wpisz aktualne.

   Pozdrawiam!

   1. Cześć, wydaje mi się, że pytania różnią się w zależności od płci. Ja też nie miałam wielu pytań, które mój mąż musiał wypełnić (wypełnialiśmy wnioski jednocześnie, na dwóch komputerach). Nie miałam pytania o szkoły, kraje, o służbę wojskową, o poprzednią pracę. Różniły się również pytania o planowany pobyt w USA – ja miałam tylko pytanie o datę przylotu i potem musiałam podać ile czasu spędzę (do wyboru: lat, miesięcy, tygodni, dni, godzin), a mąż musiał podać więcej danych (w tym datę planowanego przylotu i wylotu).

 28. Mam pytanie odnośnie uczelni. Jestem w trakcie studiów i jako adres uczelni nie wiem czy podać adres gmachu głównego czy swojego wydziału, podobnie jest jeśli chodzi o telefon kontaktowy szkoły. I czy podając mój numer telefonu mam dopisywać (48)?

  1. Cześć Julia,

   Wpisałbym gmach główny i numer kontaktowy, który można znaleźć na stronie internetowej szkoły. Ja wpisywałem (48) z przodu. 🙂

   1. Witam,
    mam wątpliwość jak wpisać zmianę nazwiska, gdyż oprócz pola z używanym wcześniej nazwiskiem pojawia mi się: Other Given Names Used – czy to pole zostawić puste?

    1. Cześć,

     Jeżeli używałaś tylko jednego nazwiska to wpisujesz jedno. Jeżeli więcej to właśnie w tym polu.

     Pytanie: Have you ever used other names (i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.)?
     Tłumaczenie: Czy kiedykolwiek posługiwałeś/aś się innymi imionami lub nazwiskami (np. nazwisko panieńskie, religijne,
     zawodowe, pseudonim, itp.)?

     Odpowiedzi:
     NO (Nie) – przechodzisz do kolejnego pytania.
     YES (Tak) – pojawią się pola do wpisania tych nazwisk (’Other Surnames Used’) i imion (’Other Given Names Used’).

 29. Czesc!

  wypelniam wlasnie wniosek o wize typu B i nie pojawia sie juz automatycznie pytanie: have you made specific travel plans?

  Co najlepiej zrobic w sytuacji, jesli faktycznie nie mam konkretnego planu i adresu?
  Wybrac opcje less than 24h czy wymyslic cos i wpisac wszedzie nazwe miasta albo not applicable?
  Wybieram sie sluzbowo do Kanady na kilka miesiecy i stad w ogole moj pomysl wycieczki do USA, ale poki co bez zadnego konkretnego planu.

  1. Cześć Asiu,

   Przepraszam, że tak długo bez odpowiedzi, ale byliśmy w podróży 🙂

   Możesz odpowiedzieć na te pytanie NO. Pojawią się wtedy pytania:

   Intended Date of Arrival (Planowana data przyjazdu) – podałbym mniej więcej kiedy planuje się pojawić w USA.

   Intended Lenght of Stay in U.S. (Planowany czas pobytu w USA) – jak wyżej.

   Address Where You Will Stay in the U.S. (Adres, pod którym zatrzymasz się w USA) – tak jak napisałem we wpisie, ja podaję zawsze hotel w pierwszym mieście, w którym planuje się zatrzymać. Nikt tego nie weryfikuje później.

   Słyszałem również o sposobie, w którym wpisuje się n/a – 'not available’ lub 'no answer’, w miejscu adresu hotelu. Ja jednak tego nie praktykowałem.

 30. Hej,
  Ubiegam się o wizę turystyczną do USA. Mieszkam we Francji i tutaj będę się o nią ubiegać. Mam tylko pytanie. Może ktoś mi coś podpowie, ponieważ w ambasadzie pracują osoby…. no właśnie po co?!
  Otóż. Jestem obecnie na zasiłku z urzędu pracy i prowadzę własną działalność gospodarczą, którą próbuję rozwinąć. Moje pytanie brzmi. Co mam wpisać w okienku praca…. Do moje miesięcznego dochodu włączają się te 2 aspekty. Dziękuję bardzo za odpowiedź.

  1. Cześć,

   Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem pytanie. Mowa o Present Work/Education/Training Information?

   Jeżeli tak to wpisać należy wykonywany zawód (Primary Occupation). Do wyboru w Twoim przypadku będzie m.in. Business – przedsiębiorca/biznesmen, lub Other – i tam wytłumaczyć co teraz robisz (Twoją działalność gospodarczą). To jest bowiem Twoje zajęcie teraz 🙂

 31. Witam, mam pytanie odnośnie dodatkowych dokumentów. Trzeba zabrać ze sobą do konsulatu zaświadczenie o zarobkach? W razie czego? Co jeszcze powinnam mieć ze sobą na spotkaniu, jakie dokumenty ?
  Planujemy jechać z chłopakiem i jego rodziną turystycznie,pracuje w ich rodzinnej firmie, podróż finansuje ta firma. Mam wypisać wszystkie osoby, które z nami jadą i dodać, że to „przyjaciele”?
  Proszę o odp 🙂

 32. Dzień dobry …. wypełniłam i opłaciłam aplikację, jestem umówiona na spotkanie ale zauważyłam błąd w swojej aplikacji…W sekcji work/education/Training Information . zazanaczyłam ” bisiness”, bo mam własna działalność, to jest prawda , ale dalej w pytaniach o adres wpisałam adres uczelni… mysląc, w daleszej części „present Employer or School Name” że chodzi o edukację i ukończona szkołę…. teraz nie moge już tego poprawić…. czy mam wypełniać na nowo aplikacje (czy w ogóle można po raz drugi?) i czy muszę na nowo dokonywać opłaty…

  1. Dzień dobry Aniu,

   Dzięki za wiadomość.

   Skoro już wypełniłaś, zapłaciłaś i umówiłaś się na spotkanie to idź. W ambasadzie powiedz że się pomyliłaś. Zobaczysz co powiedzą 😉 Dopiero później, ewentualnie, wypełniaj i opłacaj od nowa.

   Pozdrawiam!

 33. Cześć
  Właśnie wypełniłam wniosek wizowy i chcę umówić się na wizytę.Pojawia mi się komunikat, że dane osobowe muszą być takie same w paszporcie, we wniosku i w profilu. W profilu pojawia się jednak imię bez polskich znaków Michal a nie jak w paszporcie Michał. Czy to jest ta rozbieżność? „Rozbieżności pomiędzy danymi na profilu, danymi w paszporcie oraz we wniosku wizowym DS-160 mogą spowodować konieczność założenia nowego profilu oraz uiszczenia nowej opłaty”.

 34. Witam. Mam pytanie apropo paszportu. Co mam wpisac w country of issue I City ?
  Paszport byl wydany w konsulacie w londynie.

 35. Chciałbtym pojechac do USA z 15 letnia córka.Czy ona musi wypełniac formularz sama czy jest miejsce w moim formularzu na jej dane ? Czy obydwoje rodzice muszą byc na wizycie u konsula jesli dziecko jedzie z jednym z nicch ?

 36. Super artykul! Pytanie – czy konieczny jest numer PESEL zeby ubiegac sie o wize? Mieszkam 12 lat w UK (polskie obywatelstwo) ale polski dowod osobisty juz dawno jest przeterminowany a na dodatek go zgubilam wiec nie mam tego numeru pod reka. Wielkie dzieki z gory za odpowiedz i pozdrawiam serdecznie

 37. Witam serdecznie, – moja mama ubiega się o wizę B2, ponieważ chce mnie odwiedzić w USA. Wraz z tatą mają małe gospodarstwo rolne. Zastanawiam się co wpisać w sekcji dotyczaca zawodu (Present Work), czy powinna wybrac Homemaker, czy Agriculture? Jezeli wybierze Homemaker to nic nie musi wypełniać, zero pyptań o dochody, natomiast jak wybierze Agriculture to chcą informację odnośnie pracodawcy (Present Employer or School Name) i co tu wpisać? Czy wybranie Homemaker lub Agriculture będzie miało wpływ przy staraniu się o wizę?
  Pozdrawiam

  1. Cześć!

   Ciężko powiedzieć bowiem Homemaker to jest w wolnym tłumaczeni „gospodyni domowa”.

   Możecie wybrać Homemaker i uściślić podczas spotkania z konsulem co i jak.

   lub

   Zdecydować się na Agriculture czyli rolnictwo. A następnie wypełnić:

   – present employer or school name (tutaj wpisałbym Gospodarstwo Rolne w xxx wsi/mieście);
   – street Address (ulica na której mieści się gospodarstwo rolne);
   – city (wieś/miasto);
   – state/province (województwo);
   – postal Zone/ZIP Code (kod pocztowy);
   – phone number (numer telefonu);
   – country/region (kraj (do wybrania z listy)).

 38. Pytanie za 100 punktow na ktore nie potrafie znalezc odpowiedzi:

  Jak umowic wizyte dla 2 osob naraz? Chce wize z Zona, ale do Warszawy mamy 250km , wiec bez sensu jezdzic 2 razy no i ona nie zna specjalnie angielskiego.

  Da sie podwojna wizyte umowic?

 39. dzień dobry,
  chcę umówić się na rozmowę do konsulatu z moim mężem i synem. Czy we wniosku jest taka opcja do wybrania? Jeśli będę wypełniać 3 wnioski to może będą nas umawiać na inne terminy? Proszę o odpowiedź. Dziękuję Ola

 40. Witam
  Składam aplikacje i jestem teraz przy pytaniu
  Proszę określić Państwa status:
  Regular – Visa interview in Polish or English (Rozmowa z konsulem w języku polskim lub angielskim)
  Non-Resident – Applicants who don’t speak Polish or English (Osoby, które nie znają języka polskiego lub angielskiego)

  Co wybrać ?
  Rozmawiam tylko w języku polskim.

  1. Dzień dobry,

   Proszę wybrać Regular. Konsul rozmawia po języku polskim, nie ma z tym problemu.

 41. Hej!
  Nie widzialam jeszcze tutaj takiego pytania. a mianowicie… mieszkam i pracuje za granica, jednak nie jest mi po drodze do ambasady po wize. czy w pytaniu o miejsce zamieszkania wpisywac kraj w ktorym obecnie mieszkam itp itd, podac number komorkowy (nie bedzie to polska siec) , pozniej jest pytanie o prace wiec ponad 6 lat nie przebywam w Polsce ale chce sie ubiegac o wize w Krakowie bo bede na urlopie i bede miala w tedy czas z chlopakiem.
  2. oczywiscie rozumiem ze mozemy miec jeden termin rozmowy o wize?
  3. czy ktos wypelnil wniosek i ubiegal sie o spotkanie w ambasadzie np. za 3miesiace?

  1. Cześć!

   Nie powinno być problemu. Nie ma obowiązku ubiegać się o wizę tam gdzie się mieszka więc według mnie możesz wpisać obecne miejsce zamieszkania wraz z numerem telefonu. Na rozmowę z konsulem natomiast wybierasz po prostu Kraków 🙂

   Natomiast co do pytanie 2 to oczywiście – o ile będą miejsca.

   Co do 3 to niestety nie wiem.

 42. Cześć,
  świetny artykuł, dobrze opisany temat, mam pytanie co do podpisu elektronicznego, pierwszy raz się z tym spotykam. Jak to wygląda, zrobię to na swoim komputerze czy trzeba to jakoś inaczej ogarnąć?

 43. Właśnie jesteśmy z żoną po wypełnianiu wniosków na wizę turystyczna.
  Ja miałem wszystkie opisane tu pytania a żona nie miała pytania o dane szefa, szkole, języki jakie zna i o kraje w których była.
  Ciekawe 🙂
  Jakieś pomysły dlaczego?

 44. Cześć! Owe sekcje pojawiają się kiedy w sekcji Personal Information 1 zaznaczyłeś płeć 'Male’ (Mężczyzna).

  1. Wsrszawa- 4.01 zlozone wnioski b1/b2, 9.01 spotkanie w konsulacie i wiza przyznana

   Dosc duzo ludzi bo czas oczekiwania w kolejce 30min.

 45. podziekowania za bardzo potrzebny artykuł, ja mam pytanie odnosnie podrózy do Stanow z moim partnerem mieszkającym na stałe we Francji, emerytem ja natomiast mieszkam w Polsce i tez jestem emerytką, cz we wniosku mam to zaznaczyc ze podroż planujemy razem i w związku z tym musze podac jego dane, lecimy do wspólnego znajomego i drugie pytanie czy znajomy musi wystawić mi zaproszenie, jestem zielona w tej kwestii, z góry dziękuje

  1. Sugeruję podać dane partnera 🙂 Co do zaproszenia to nie ma takiej potrzeby. W odpowiednim miejscu trzeba po prostu podać dane i adres osoby, do której się wybieracie.

 46. Cześć, Mam takie pytanie. Chcialbym T lecieć na wycieczkę do USA jakos w kwietniu, tylko jeszcze nie mam wizy i chcialbym o nia zapytac. Bo nie wiem co robić. Interesuje mnie tylko wycieczka i nic więcej, bo nawet nie znam angielskiego.
  Chcialbym ubiegac sie o wizę, i tak; nie mam żony, dzieci,nic na własność. I za 3 msce konczy mi sie umowa o prace. Czy jest sens w takim przypadku starac sie o wizę b2 ? Czy juz przez to jestem z góry skreślony? I dac sobie spokój? Mozesz wyrazic swoje zdanie, będę wdzięczny, pozdrawiam 🙂

 47. Dobry wieczór 🙂 dziękuję za pomocny artykuł, dobrze, że są jeszcze ludzie, którzy lubią pomagać innym. Chcę się upewnić – wyjazd z mężem. Każde z nas wypełnia i składa oddzielny wniosek wizowy; każde oddzielnie dokonuje opłaty wizowej (oczywiście mowa o wizie turystycznej). Następnie trzeba umówić się na spotkanie z konsulem i tu moje pytanie: czy jest możliwość umówienia się w jednym terminie, chociaż dniu. Podejrzewam, że rozmowa przeprowadzana jest z każdym z nas oddzielnie. Czy termin narzucany jest z góry przez konsulat czy można dokonać jakiegoś wyboru? Czy ewentualnie istnieje możliwość zmiany umówionego już terminu spotkania? Będę wdzięczna

  1. Cześć Asiu,

   Każdy umawia się osobno, spróbuj ustalić termin spotkania (wybiera się w tabelce godzinę i dzień) żeby było jeszcze dużo miejsc. Wtedy umówisz siebie a następnie swojego męża 🙂 Oczywiście każdy wypełnia wniosek dla siebie.

   Powodzenia! 🙂 Jeżeli masz jakieś pytania to śmiało!

 48. Witaj Hubert,
  super stronka! szacun.

  mam 2 pytania
  1. Maz posiada wize i co jakis czas lata do stanow w celach biznesowych. Pomyslalam iż moglibysmy poleciec tam razem z synkien na 2-3 tyg i wrocic razem. Synek ma 3 lata. Czy musze skladac osobny wniosek na synka czy wystarczy ze ja zloze dla siebie? Synek ma paszport.
  2. Zaczelam wypelniac aplikacje, po uzupelnieniu pierwszej strony zdanymi i probie przejscia dalej,strona sie wysypala. Zapisalam numer ID. Chcac zrobic „retrieve an application” podaje numer ID i wyskakuja pytania: 5 liter nazwiska, rok urodzenia i dodatkowe pytanie zabezpieczajace. Nazwisko nie posiada polskich liter ą, ę, etc
  Po wpisaniu tego wyskakuje blad ze wpisane dane (nazwisko, data) sa nieprawidlowe.
  O co chodzi?
  Pomocy. dziekuje

 49. Witam,
  Dzisiaj właśnie aplikowałam o wize turystyczną, po wypełnieniu wszystkiego i otrzymaniu potwierdzenia na maila, zaczął aplikować również mój mąż, podczas tego jak on wypełniał zauważyłam, że miał on również pytania o poprzednią pracę czy szkołe średnią/wyższą jak i o języki i podróże które odbył w ciągu 5 lat- co też widzę w Twojej instrukcji, a czego ja nie miałam w aplikacji (po pytaniach o aktualne zatrudnienie przeszło do „dziwnych pytań tak/nie”, a wypełniałam wszystko za kolejnością i gdybym przecież czegoś nie zaznaczyla czy nie wpisała to nie mogłabym kontynuować aplikacji dalej… nie wiem teraz jak to odkręcić i co poszło nie tak, jak i czy w takiej sytuacji mogę spróbować aplikować kolejny raz mając już potwierdzenie ukończenia wcześniejszej?

  1. Cześć!

   Owe sekcje pojawiają się kiedy w sekcji Personal Information 1 zaznaczyłeś płeć ‚Male’ (Mężczyzna). Zatem wszystko ok jeżeli nie miałaś kilku pytań, które miał Twój mąż. Temat był omawiany wcześniej w komentarzach, przewiń do góry 🙂

   Pozdrawiam i miłego dnia!

 50. Cześć,
  Czy nazwy pracodawców lub miejsca pracy też wpisywać trzeba po angielsku ?
  Jak wpisać, np. jak ktoś pracuję w urzędzie miasta?

 51. Cześć,
  Wypełniłam formularz, załadowałam zdjęcie i pojawił się problem z podpisem elektronicznym. Po wpisaniu numeru paszportu i kodu z obrazka nie mogę kliknąć na „sign and submit”, ponieważ guzik jest nieaktywny. Próbowałam kilka razy, w różnych przeglądarkach (Chrome, Mozilla). Czy zetknąłeś się z podobnym problemem lub masz pomysł jak to rozwiązać?
  Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam!

 52. Cześć,

  Mam dwa pytania:
  1. Razem z Żoną wypełniłem ds160. planowany wyjazd za 2 miesiące. Ja pod koniec tego tygodnia wyjeżdżam na 14 dni. Czy jest sens przed wyjazdem składać zamówienie na spotkanie z Konsulem?
  2. Zapomniałem wpisać państwa w którym byłem w ostatnich 5 latach. Pozostałe kilka wpisałem. Czy to błąd? Co robić, co mówić?
  Pozdrawiam, świetny blog!

  1. Cześć. Mogę tylko sugerować. Nie bierz tego za jakiekolwiek namawianie.
   1. Myślę, że możesz ustawić spotkanie po powrocie. Na luzie zdążysz. Ja byłem na spotkaniu z konsulem na 2 tygodnie przed wyjazdem.
   2. Iść na spotkanie. Ja zaznaczyłem ok. 25 z odwiedzonych ponad 40. Nikt o nic nie pytał.
   Dzięki za miłe słowo. Powodzenia!

  2. hej! I jak? Udało się? Niestety też zapomniałem wymienić kraje, w których byłem a w paszporcie trochę tego mam nawbijane.

 53. Witam,
  Prosze o pomoc.wraz z małżonką chcemy złożyć aplikacje . Nie mamy konkretnych planów na wyjazd. Poprostu jak sie trafi okazja to wykupimy bilet. Pytanie czy mowic o tym podczas rozmowy?
  Drugie pytanie. Żona jest zatrudniona w rodzimej firmie o umowe na czas niepkreslony. Jednak ja pracuje sezonowo. I poza sezonem czyli od grudnia do maja jestem zarejestrowany w.irzedzie pracy i biore kuroniowke. Czy to moze utrudnic sprawe w otrzymaniu wizy?
  Pozdrawiam

  1. Cześć,
   1. Wypełnijcie wniosek. Jeżeli nie będą pytać to po co się narzucać (?)
   2. Czy będą problemy – trzeba pytać konsula. Wpisz w formularzu ostatnie miejsce pracy.

   Q: Were you previously employed? – Czy pracowałeś/aś gdzieś poprzednio?
   NO – idziesz do następnej sekcji.
   YES – pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia

 54. Witam
  A co gdy pracuje sezonowo, a od listopada do grudnia jestem zarejestrowany jako bezrobotny?
  Pozdrawiam

  1. W formularzu będzie miejsce na wpisanie ostatniego miejsca pracy.

   Q: Were you previously employed? – Czy pracowałeś/aś gdzieś poprzednio?
   NO – idziesz do następnej sekcji.
   YES – pojawią się dodatkowe pola do wypełnienia

 55. Cześć Hubert,
  potrzebuje porady. Mieszkam i pracuje od pół roku w UK, wszystko jest legalnie oczywiście, nie mam jednak przyznanej żadnej oficjalnej rezydentury w Anglii. Zatrzymałam się przy pytaniu: Are you a permanent resident of a country/region other than your country/region of origin (nationality) indicated above?
  Czy sam fakt, że mieszkam w UK, mimo nie posiadania żadnego angielskiego dokumentu, sprawia, że powinnam odpowiedzieć na to pytanie yes? Jeżeli tak to czy National Identification Number podaje polski pesel czy angielski numer ubezpieczenia?
  Z góry przepraszam za zagmatwany tok wypowiedzi, pozdrawiam!

  1. Cześć,

   Trudne pytanie. Mogę tylko powiedzieć co ja bym zrobił. Na Twoim miejscu odpowiedziałbym na te pytanie „no”. A następnie podałbym pesel. Jako miejsce rozmowy z konsulem wybierasz następnie jakąś placówkę w UK.

 56. Proszę o pomoc. próbuje od kilku dni złożyć wniosek i nieustannie wyskakuje mi info: „Session timed out”, nawet w środku wypełniania wniosku. Próbowałam wracać do wniosku, zakładałam kolejne aplikacje, ale ciągle to samo. Czy to wina łącza? Czy ktoś miał podobny problem? Będę wdzięczna za sugestie.

  1. Jest niewiele czasu na wypełnienie wniosku. Od rozpoczęcia jest zaledwie kilka minut. Polecam po kliku stronach zapisać wniosek i jeżeli nastąpi „Session timed out” to załadować wniosek z ostatniego zapisania. Następnie po kilku stronach znowu zapisać. Aż się uda 🙂 Powodzenia!

 57. Dzien dobry mam takie pytanie .Posiadam dwa adresy zamieszkaniua jeden w Polsce a drugi w Holandii gdzie przacuje na stale i mieszkam od 6 lat.Chcialbym sie dowiedziec jaki adres wpisac we wniosku o wize gdyz bede sie wybieral do konsulatu w Pl??

 58. Cześć, mam pytanie staram się o wizę do USA dla dziecka, mam już swoją i męża. Jeśli chodzi o moją wizę to jest na stare nazwisko w starym paszporcie(mam już nowy). Prosza nas o skan wiz obu rodziców, co jeśli wysle do ambasady skan na wcześniejsze nazwisko? Konieczny jest akt ślubu przetłumaczony? Czy dopiero przy wjeździe do USA?

 59. Witam we wniosku można wpisać tylko jednego pracodawcę (obecnego). Mam dwóch. Gdzie dodac drugiego? W sekcji ”poprzedni pracodawcy” trzeba podać datę końca umowy więc nie bardzo pasuje tam.

 60. U.S. Point of Contact Information w tym punkcie trzeba wpisac miejsce gdzie sie zatrzymam ale nie posiadam informacji na ten temat poniewaz planuje wycieczke do Stanow w przyszlym roku i z biura podrozy oczywiscie jak dostane wize 🙂

  1. Cześć,

   Temat omawiany w powyższym tekście. Za każdym razem kiedy staraliśmy się o wizę nie wiedzieliśmy gdzie się zatrzymamy więc braliśmy randomowy hotel w Nowym Jorku (potem spaliśmy w innym miejscu).

   Powodzenia!

 61. Cześć,
  Wielkie dzięki za ten cudny blog. Dzięki niemu zdołałam przejść przez żmudne wypełnianie wniosku, i naprawdę bez kilku Twoich podpowiedzi nie zdołałabym tego zrobić. Czekam teraz na spotkanie w Ambassy 🙂 Biorę tam tylko ten wygenerowany ze zdjęciem wniosek i potwierdzenie umówionego spotkania z paszportem? Potwierdzenia przelewu chyba nie? Dzięki jeszcze raz za wszystko ! 🙂

  1. Bardzo dziękujemy za miłe słowa 🙂

   Już dokładnie nie pamiętam czy brałem potwierdzenie przelewu. Na wszelki wypadek można wziąć. Czytałem kiedyś, że warto jest mieć również zapasowe zdjęcie, ale w moim przypadku nigdy nie było potrzebne.

   Powodzenia w ambasadzie. Rachu ciachu i będzie wiza!

 62. Witam. Chciałem na początku podziękować za artykuł bo to prawdziwa skarbnica.
  Staram sie o B1
  Mam dwa pytania.
  Mieszkam w UK i nie mam przy sobie żadnych świadectw- czy powinienem nie podawać żadnego wykształcenia powyżej elementary w zwiazku z tym że nie mam papierów czy raczej podać i nie miec tych dokumentów?
  Kolejne pytanie dotyczy statusu resident – papieru na stałą rezydencję nie mam bo najpierw jakieś wydawali w UK, potem już nie a teraz znów wydają… jestem tu już 13 lat i nie mam żadnych powiązań z Polską poza obywatelstwem – żadnych kont bankowych nieruchomości itp.
  Trzecie i ostatnie pytanie – pracuje teraz dla firmy A ale na wyjazd wysyła mnie firma B. Dla firmy B będę pracował od 4 marca a wyjazd planowany na 17. Czy w związku z tym podaje stan faktyczny na teraz czyli w miejscu pracy podaje firmę A a tylko jeśli chodzi o pokrycie kosztów itp. Podaje firmę B?
  Z góry dziękuję za pomoc.
  Pozdrawiam

 63. Hej! Świetny artykuł. Sama zamierzam ubiegać się o wizę i chciałam się doradzić. Nie mam żadnego miejsca nocowania (bo nie dostałam jeszcze nawet wizy 😉 ). Czy podanie adresu jest konieczne, jeżeli nie jest to jeszcze załatwione?

  1. Cześć! Podanie adresu jest koniecznie i opisałem to powyżej. Ja starając się o wizę wpisywałem adres hotelu na Brooklynie – nie zamierzałem się w nim zatrzymać.

 64. Witam, mam pewien problem przy wypelnianiu wniosku na stronie ambasady pojawia sie juz przy probie opuszczenia pierwszej strony kiedy klikam „save„ wyskakuje komunikat „ ta strona prosi o potwierdzenie decyzji jej opuszczenia – wprowadzone dane mogly nie zostac zapisane„ mam wtedy dwie mozliwosci „ zostan na stronie„ lub „opusc strone„ zeby przejsc do kolejnej strony wniosku musze kliknac na „opusc strone„ wypelnilem prawie cala aplikacje lecz w penym momencie wyskoczyl napis „session time out„ probowalem odtworzyc moja aplikacje wpisujac nr id aplikacji odpowiadajac na security question itp. lecz nadal wyskakuje okienko „session time out„ wnioskuje przez to ze nic sie nie zapisalo. nie wiem czy jest to wina strony czy komputera dodam ze uzywam aplowskiego komutera lecz wniosek wypelniam na przegladarce firefox, wypelnialem tez wniosek na innym komputerze z systemem windows gdzie mozna bylo zapisac wniosek lecz nie mam dostepu do tego komputera w obecnej sytuacjii, kiedy probuje wczytac aplikacje zaczeta wlasnie tam i wypelniona do polowy uzywajac numeru id tego wniosku pojawia sie ten sam problem „session time out„ nie wiem co robic?

  1. Cześć. Próbowałeś na innej przeglądarce w tym samym komputerze? Jeżeli nie to zrób to. Wykasuj również cookies na przeglądarce.

 65. Cześć,

  mam pytanie na które nigdzie nie znalazłam odpowiedzi. W starym paszporcie mam wizę ważną do grudnia 2019. Niestety stary paszport jest spakowany w jedno z pudeł (bez możliwości wydobycia w najbliższych miesiącach). W marcu chciałabym polecieć do USA i pytanie… Czy występując o nową wizę nie będzie to problem? Nie znam również numeru starej wizy.

 66. Hej,
  Mam pytanie odnośnie rodzaju wizy. Wysłałam wczoraj wniosek ds-160, w którym zaznaczyłam wizę b1/b2, a ma to być wyjazd czysto turystyczny. Dopiero później zorientowałam się, że powinnam zaznaczyć samo b2. Wniosek nie jest jeszcze opłacony, ale z tego co wiem nie można go poprawić. Myślisz, że to może stanowić jakiś problem/utrudnienie w uzyskaniu promesy?

 67. Cześć Hubert,
  Mniej więcej pięć dni temu otrzymałem swój paszport wraz z wizą turystyczną. Tak więc marzenie o Stanach zaczyna się powoli urzeczywistniać.
  Szeroko opisany przez Ciebie temat, okazał się niezwykle pomocny i przydatny.
  Dzięki Wielkie i Pozdrawiam !

 68. Witam. Mam pytanie czy w ambasadzie mogą zweryfikować wnioski rodziny jeżeli starają się o wizę w różnych terminach

 69. Witam!
  Jeśli chcę ubiegać się o wizę, a jestem niepełnoletni to czy dane w formularzu ds 160 muszą być moje czy mojego rodzica?(Lecę sam, z rodzicami kolegi)
  I jeśli tak to jak działa wtedy przyznanie wizy.

  1. Cześć,

   Wniosek wypełniałem już prawie rok temu, ale nie przypominam sobie aby był to przez profil zaufany. Ile mają lat dzieci?

 70. Cześć,

  W punkcie 'Point of Contact’ mogę wpisać adres biura podróży z którym lecę (chodzi o Rainbow) czy jednak jakiś hotel. Jeżeli hotel to może być ten sam hotel co był podany w 'Address you will stay’ czy powinien być inny?

  1. „Point of Contact” to dane kontaktowe osoby lub organizacji w USA. Jeśli nie znasz nikogo, wpisz wpisać nazwę sklepu, firmy, którą zamierzasz odwiedzić na miejscu. Może być też nazwa hotelu, w którym się zatrzymasz.

 71. Cześć Hubert,

  Czy jeżeli mam zamiar pojechać do Stanów, żeby rozejrzeć się za pracą jako np. grafik, a odwiedzam i będę w tym czasie u rodziny, to w moich planach pobytu podać

  a) że szukam pracy jako freelancer,
  b) czy że odwiedzam rodzinę?

  Czy najlepiej obydwa cele wpisać?

  Dzięki i poazdrawiam 🙂

 72. Czesc ! Mam pytanie w najbliszym czasie musze wypelnic wniosek czy ktos mi powie jak jest z oplata jesli bede placic w wyznaczonej placowce ? Czy dostane jakis wydruk podczas wypelniania ? Pozdrawiam

 73. W sekcji edukacja podałem uczelnie wyższe, które ukończyłem, natomiast nie podałem liceum. Wniosek już opłacony i spotkanie z konsulem umówione. Czy to może być traktowane jako błąd?

  1. Skoro wniosek DS-160 jest już opłacony to nie pozostało Ci nic innego jak to sprawdzić 🙂 Myślę jednak, że nie powinno być problemu i wszystko powinno być ok. Powodzenia!

 74. Hej, jeśli mieszkam na wsi to wpisuję nazwe wsi w polu ULICA? a w miejscu MIASTO: nazwie miasta z kodu pocztowego?

  Pozdrawiam 🙂

 75. hej Hubert!
  planuje wyjazd w listopadzie tego roku, a spokojną głowę i wizę w paszporcie chciałbym mieć już teraz, by organizacyjnie się przygotować; na ile ma znaczenie to, z jakim wyprzedzeniem staramy się o wizę?
  dziękuję z góry za odpowiedź
  paweł

  1. To już musisz sam sobie odpowiedzieć na pytanie kiedy chcesz starać się o wizę. Ważne jest żebyś miał ją w paszporcie gdy będziesz leciał do USA. Ja przy ostatniej podróży do Nowego Jorku starałem się o promesę na 2 tygodnie przed wylotem.

   Jedyna kwestia, którą powinieneś wziąć pod uwagę to, że jeżeli teraz będziesz się starał o wizę to będzie ona miała datę od teraz do np. 10 lat w przód.

 76. Witam. W sprawie płatności. Kasa przelana. Gdzie ma przyjść potwierdzenie że przelew dotarł i numer potwierdzenia? Bez tego nie można się umówić na wizytę. Ile się czeka. Z góry dzięki za info.

  1. Potwierdzenie przyjdzie na mejla, którego podałaś. Jeżeli dobrze pamiętam to tytuł wiadomości powinien być „U.S. DoS – CEAC Confirmation”

 77. Witam. Czy wyrok nakazowy (100 zł grzywny+100 zł kosztów sądowych mogą uniemozliwić otrzymanie wizy?

 78. Witam. Nie wydrukowałam strony potwierdzającej złożenie wniosku. Nie wysłałam do siebie @. jest szansa na dostęp do tego???

  1. Cześć. Możesz wspomnieć o tym podczas rozmowy. Subiektywnie oceniam, że nie powinien być to problem. Powodzenia!

 79. Witaj Hubercie 🙂

  Mam bardzo ważne pytanie 🙂

  Do USA chcemy lecieć całą rodzina na 2 tygodnie wakacji tj. Dwójka dzieci, ja i partner (nie jesteśmy małżeństwem), już wiem że wizytę musimy umówić każde z osobna Ale na ten sam termin i godzinę, nurtuje mnie jednak pytanie gdzie ich dopisać? Nie ukrywam że wypelnilam swój wniosek do zdjęcia i dziś je idę robić ale nie widzę nigdzie rubryki żeby dodać kolejne wnioski na tym samym koncie które założyłam, czy to oznacza że każdy musi założyć nowe konto i na nim wypełniać wniosek? Mam jeszcze pytanie odnośnie płatności za rozmowę, gdzieś mi mignal temat ze moŻna rozmowę opłacić za wszystkie osoby razem, jak to zrobić? Nie ukrywam że wolałabym mieć jedno potwierdzenie niż 4 🙂

  Serdecznie pozdrawiam i czekam na odpowiedź 🙂

  1. Cześć,

   Przyznam szczerze, że nigdy nie wypełniałem wniosków dla 4 osób pod rząd 🙂 Zwykle kończyło się to na mnie i na Monice. Zakładam jednak, że powinnaś za każdym razem założyć nowe konto celem wypełnienia wniosku DS-160. To samo zapewne dotyczy płatności a już na pewno umówienia na spotkanie (podczas zaznaczania daty możesz podejrzeć ile zostało wolnych miejsc na daną godzinę).

   Pozdrawiam i powodzenia!

   1. Jestem już po umówieniu się na wizytę, może komuś to pomoże więc opiszę jak to zrobiłam 😉

    Dla każdego z osobna wypelnialam wnioski ds160 (bardzo ważne jest to żeby zapisać nr. Wniosku ! Ja zapisałam nr ale też wysłałam sobie wnioski na e-mail)

    Założyłam swoje konto na stronie i tam po wypełnieniu swoich danych po lewej stronie było okienko gdzie mogłam dodać kolejne osoby które będą podrozowaly ze mną ( tu właśnie będą potrzebne nr wniosków ale też paszporty). Ciekawostką jest to ze mojego partnera (zaznaczam nie męża) również mogłam ze swojego konta umówić na wizytę z nami.
    Po dodaniu wszystkich osób poszłam dalej ( nie pamiętam jakie były kolejne zapytania ) dotarłam do płatności gdzie podliczylo nas wszystkich razem i właśnie w ten sposób mam jedno potwierdzenie.

    UWAGA! Przy takich krokach osoba główna która się umawia na spotkanie jestem ja, reszta jest do mnie dopisana 🙂 poszło szybko i bezboleśnie, może się komuś to przyda bo szczerze nie znalazłam odpowiedzi nigdzie w Internecie na moje pytanie 🙂 ,

    Nie wiem jak będzie przy rozmowie (8 kwietnia 🙂 ) ale na pewno zgłosze na miejscu ze jesteśmy razem 🙂

    Na drugi dzień zadzwoniłam żeby się upewnić że się umówiliśmy, wszystko było Wporzadku 🙂

    Serdecznie dziękuję za to forum bo jest bardzo pomocne mam nadzieję że i ja mogłam pomoc 🙂

 80. hej,
  jedno techniczne pytanie : w pytaniach o paszport jest MIEJSCE WYDANIA – w polskich paszportach tego nie ma. Jak to potraktowałeś ?

 81. Witam serdecznie. Razem z żoną jesteśmy nauczycielami j angielskiego z 20 letnim stażem i pewną pracą w PL. Razem z 11 letnim synem chcialibysmy spędzić 3 tygodnie na zwiedzaniu USA aby w końcu poczuć język, którego nauczamy.
  Marzymy o wizie do USA ale obawiamy się czy ją otrzymamy gdyż…. moja siostra wyjechała 8 lat temu do Stanów turystycznie i została. Wyszła za mąż za Polaka z zieloną kartą i osiadła tam na stałe.
  Nie utrzymujemy kontaktów rodzinnych z powodów konfliktów w rodzinie.
  Czy w przypadku pytania w formularzu o najbliższą rodzinę w USA mam odpowiedzieć prawdę o siostrze?
  Czy nie będę przez jej nielegalny pobyt od razu przekreślony ?
  Bardzo proszę o szczerą odpowiedź gdyż bardzo nas to nurtuje. Pozdrawiam Szymon

 82. To ja też poproszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
  Zanim trafiłam na tą cudowną stronę niestety wypełniłam wniosek wizowy i zapłaciłam…. Niejasne było dla mnie o miejsce wydania paszportu więc wpisałam miasto powiatowe w którym faktycznie wyrabiałam paszport, niestety z tego co tutaj wypisałam należy wybrać miasto wojewódzkie. Czy to jest powód do odrzucenia mojego wniosku?

  1. Cześć. Skoro jest już wypełnione i zapłacone to polecam iść na spotkanie z konsulem. Jeżeli będzie problem z tym miastem to zawsze można wyjaśnić podczas rozmowy 🙂

   Daj znać jak poszło! Powodzenia!

 83. Cześć,
  Chciałabym doprecyzować jedną kwestię.
  W miejscu zamieszkania powinnam wpisać adres zameldowania, czy adres zamieszkania? Mieszkam od 9 lat w Warszawie, ale zameldowana jestem w zupełnie innym miejscu.

  Będę wdzięczna za odpowiedź.
  Dzięki 🙂

 84. Cześć,

  Parę kwestii na które nie znalazłam odpowiedzi.

  Będę się ubiegać o wizę dla siebie i dziecka 6 lat ( żadne z nas jej nie ma). Dziecko jest panieńskie – wychowuję je sama, nie zostało uznane czyli nie ma taty, ale w świetle prawa w akcie urodzenia jest imię ojca podane przeze mnie.
  1. będą z tym jakieś problemy? Brać tłumaczenie aktu urodzenia?
  2. Czy wniosek o wizę dla dziecka robię razem ze swoim – tam jak podaję osobę współpodróżującą, czy najpierw kończę swój wniosek a potem robię dla dziecka?
  3. dziecko pójdzie ze mną na wizytę do konsula – nie ma z tym problemów, wiec nie będę składać wniosku o wydanie bez wizyty.

  Dzięki za odpowiedź

  1. Cześć,

   1. Trudno powiedzieć. Myślę, że możesz wziąć akt urodzenia ze sobą.
   2. Według mojej wiedzy dla każdego podróżnego powinien być wypełniony osobny wniosek. Mogę się jednak mylić.
   3. OK

 85. Cześć,
  Czy jeśli podczas wypełniania wniosku nie podałam kwoty wynagrodzenia i dokładnych dat urodzin moich rodziców może mieć wpływ n decyzję wydania wizy?

  Pozdrawiam,

 86. Witam,

  W formularzu DS-160 załączyłem zdjęcie żony w okularach zamiast bez. Nic jeszcze nie opłacałem i nie umawiałem spotkania. Czy mogę wypełnić formularz DS-160 po raz drugi?
  pozdrawiam,
  Grzegorz

 87. Witam,
  Mam problem z poprawnym wpisaniem nazwiska w formularzu. Moje nawzwisko zawiera myślnik, ale niestety kiedy wpisuje nazwisko tak jak jest wpisane w paszporcie kowalska-Nowak to wyskakuje błąd.
  Pozdrawiam 🙂

  1. Cześć!
   W miejscu wpisywania nazwiska można używać liter alfabetu oraz spacji. Nic Ci nie pozostaje tylko wpisać oba nazwiska i oddzielić spacją. Możesz poprawne nazwisko (z kreseczką) możesz wpisać w polu „Full name in native alphabet”.

 88. Cześć.
  Wszystko juz wypełnilam we wniosku i zapłaciłam, rozmowa umówiona tylko pozostaje więcej pytań niż odpowiedzi 😀
  Jesli prowadzę swoją działalnosc,dodatkowo pracuje na pełnym etacie w jeszcze jeden firmie, uczę sie zaocznie w szkole policealnej na dwóch kierunkach i dodatkowo chodzę na kursy. To może być problem, że nie są to jednak studia? :-/

  1. Cześć.

   Skoro już wszystko opłacone i wypełnione to nic Ci nie pozostaje jak sprawdzić 🙂

   A tak na serio: myślę, że nie powinien być to problem.

 89. Witam,

  Uzupełniłam błędnie miasto wydania paszportu we wniosku DS 160. We wtorek mam spotkanie z konsulem.
  Czy to ma znaczenia?

 90. cześć, dziękuję za czas, jaki wkładasz w opisanie i w odpowiadanie.
  Przeczytałam wnikliwie i nie znalazłam odpowiedzi na moje pytanie. Co oznacza to:
  Have you attended a public elementary school on student (F) status or a public secondary school after November 30, 1996 without reimbursing the school?
  Chodzi o szkołę w PL? w USA? czy jeszcze o coś innego?

 91. Witaj.
  Jak po wypełnieniu wniosku zrobię opłatę wizy?
  Jak się umawia rozmowę z konsulem?
  Z góry dziękuję.

  1. Cześć. Po wypełnieniu wniosku będą odpowiednie linki prowadzące do płatności oraz do umówienia się z konsulem na spotkanie.

 92. Cześć Hubert,
  mam ważne pytanie, będę wdzięczny za odpowiedź!
  Moja mama nie umie angielskiego, wypełniała wizę sama i popełniła dwa błędy:
  1. Nie uzupełniła swojego nazwiska panieńskiego,
  2. Nie wypisała swoich podróży z ostatnich 5 lat (a było ich sporo).

  Wiza opłacona, spotkanie umówione. Co robić? Jest mega zestresowana…

  1. Skoro jest już zapłacone to nie ma co się stresować i po prostu iść na spotkanie. Tutaj stres na pewno nie pomoże. Każdy może się przecież pomylić, jeżeli będą pytać to zawsze może odpowiedzieć.

   P.S. Ja również nie wpisałem wszystkich swoich podróży przez ostatnie 5 lat… (trochę ich było).

   Powodzenia!

 93. Witaj
  Jestem emerytem i prowadzę działalność gospodarczą, czy ujawniać działalność?
  Zamierzam wyjechać z żoną, kiedyś zmieniliśmy nazwisko (kaprys młodości), czy ujawniać poprzednie?
  Jakie dokumenty są wymagane na spotkanie z konsulem?
  Będę wysoce zobowiązany za odpowiedź.

  1. Cześć,

   Jeżeli nie ma potrzeby wpisywania poprzedniego nazwiska (miejsca w formularzu) to raczej nie jest to potrzebne. Wielu ludzi zmienia nazwisko z różnych powodów. Co do działalności to jest to podanie o wizę a nie wywiad gospodarczy, jeżeli będą wspomnieć to możesz o tym wspomnieć (o działalności gospodarczej). Spodziewam się jednak, że nic takiego nie będzie miało miejsca.

   Weź ze sobą paszport i wywołane zdjęcie do wizy (na wszelki wypadek).

   Powodzenia!

 94. Cześć 🙂
  będę wdzięczna za pomoc, czy możliwe ze formularz wniosku się zmienił ? czy to ja wypełniam zły wniosek ?
  np: nie mam pytania – czy masz konkretne plany wyjazdu (Have you made specific travel plans?) albo nie mam też pytania – czy byłeś gdzieś poprzednio zatrudniony? (Were you previously employed?),
  Idę krok po kroku z Waszym cudownym wpisem ale czuję się z kazdą chwilą coraz bardziej zaniepokojona, bo część okienek mi się nie zgadza :/ ktoś mial cos podobnego ?
  Będę bardzo wdzięczna za pomoc.
  Pozdrawiam i kawał świetnej roboty 🙂

  1. Cześć Gosiu,

   Nic się nie martw. Wszystko jest OK.

   Pytania pojawią się w przypadku, gdy w sekcji Personal Information 1 zaznaczyłabyś płeć „Male” (Mężczyzna). Zakładam, że zaznaczyłaś „Female” i dlatego nie musisz odpowiadać na te pytania 🙂

   Pozdrawiam i powodzenia!

 95. Hej mam pytanie. Jeżeli pracuje ’ dodatkowo ’ mam to wpisać czy mogą to sprawdzić? Zastanawiam się cz6 lepiej być bezrobotnym czy pracującym

 96. cześć.
  W USA byłam 30 lat temu. Zrobiłam tam prawo jazdy. Obecnie go nie posiadam i nie pamiętam jego numeru. Czy wspominać o nim we wniosku?

  1. Cześć! Jeżeli nie ma opcji „nie pamiętam numeru” to nie wpisywałbym we wniosku. Ewentualnie wspomniałbym podczas spotkania z konsulem.

 97. Witam.
  Mam pytanie żona jest na KRUS-ie tylko dla ubezpieczenia to co mam wpisać w polu zatrudnienie? Pracuje normalnie ale bez umowy.

  pozdrawiam

 98. Jeśli do stanów zamierzam jechać z biura podróży, ale nie wiem jeszcze jakiego. Mogę wpisać po prostu moich znajomych, a na spotkaniu w konsulacie po prostu wspomnieć, że jest to wycieczka z biura?

  1. Cześć Zuza. Wpisz znajomych. Jeżeli nie będą pytać to nie wspominaj. Wszak możesz kiedyś jechać do USA żeby właśnie owych znajomych odwiedzić.

 99. Hej,
  Wiesz co w przypadku jeśli nie wyświetla mi się nic poza obecną nauką (present) w sekcji work/education/traning nie mam opcji previous i additional.
  Pozdrawiam

 100. Cześć,
  Kończę studia (drugi rok magisterki) i pracuję zdalnie jako wykonawca dla firmy zarejestrowanej w USA.
  Czy wpisanie zatrudnienia w tej spółce może być przeszkodą dla dostania wizy turystycznej?

  Pozdrawiam

 101. Witam! Mam pytanie odnośnie odmowy vizy. Ponad 15 lat temu starałam się o vize do USA,ale jej nie otrzymalam. Niestety ten paszport w którym miałam tę odmowe gdzieś mi zaginął. Teraz mam już nowy i chciałabym starać się o vize ponownie, ale nie mam pojęcia co wpisać w rubrykę z pytaniem o staranie się o vize bo nie pamiętam kiedy to było,a szanse na odnalezienie starego paszportu są znikome. Co w takiej sytuacji zrobić?

 102. Jeden z bardziej szczegółowych postów jakie czytałam! Wielkie dzięki!
  Mam pytanie, orientujesz się może w jakim maksymalnym odstępie czasowym można się umówić na spotkanie z konsulem po wypełnieniu wniosku. Zastanawiam się czy mogę wypełnić wniosek, opłacić wszystko teraz, a na spotkanie umówić się np. w sierpniu (po urlopie, na którym będę potrzebować paszport).

  1. Cześć. Dzięki za miłe słowa.

   Jeżeli dobrze pamiętam (a pewien nie jestem) – spotkanie umówić można na 2 tygodnie do przodu.

   Powodzenia i pozdrawiamy 🙂

 103. Witam, co wpisać w miejsce zawodu oraz miejsca zatrudnienia – jestem od 12 lat emerytką, początkowo na własnej emeryturze, od śmierci męża (5 lat), przeszłam na emeryture po mężu.

  1. Dzień dobry.

   W miejscu gdzie jest:
   – Primary Occupation (wykonywany zawód)
   I na liście jest:
   – RETIRED – emeryt

   Pozdrawiam i powodzenia!

 104. Cześć,
  dzisiaj wypełniałam wniosek dla męża (ja mam już wizę) i nie wpisałam informacji, że 15 lat temu miał na 2 lata wizę biznesową. Przy czym nie był nigdy w USA. Wiem, że wniosku nie można zmienić, jest już opłacony… Co radzisz w takiej sytuacji? i czy jest duże ryzyko, że mąż dostanie odmowę? Czy wycofać wniosek i złożyć jeszcze raz, czy podczas wizyty o tym od razu powiedzieć?
  pozdrawiam

  1. Cześć,

   Skoro wniosek jest już wypełniony i opłacony, nawet jeżeli jest w nim popełniony błąd, to rekomenduję iść na spotkanie do ambasady. Można podczas rozmowy wspomnieć o tym, że zapomniało się umieścić tej informacji we wniosku… przez 15 lat można przecież zapomnieć.

   Pozdrawiam i powodzenia!

 105. Hubert!

  Dziękuję Ci za ten wspaniały wpis o wizie. Wydrukowałam, czytałam, zakreślałam, a potem uzupełniałam swój wniosek zerkając na Twoje słowa. Tak mi pomogłeś, czułam się jakbyś siedział obok i mi dyktował, co pisać! Wiza dla naszej trójki przyznana bezproblemowo.

  Jedyne, co chcę polecić innym przyszłym czytelnikom, to to żeby sobie zrobili zdjęcie do wizy u fotografa na śnieżnobiałym tle i mieli je ze sobą w wersji papierowej! Moja siostra miała zdjęcie zrobione w domu na ścianie, ale odcień złamanej bieli. Wniosek przepchany, zaakceptowany. Za 2 dni dostała maila z prośbą o doniesienie nowych zdjęć. Spoko. Ale moje foto załączone w pliku elektronicznym ( robione u fotografa ) przeszło przez formularz bezproblemowo, a pod konsulatem w Krakowie pracownica odesłała mnie po nowe zdjęcie. Nie miałam zdjęć ze sobą…. Musiałam zrobić za 35zł nowe. Także białe tło, zabrać zdjęcia ze sobą i just do it! Zdjęcia do dokumentów w Krakowie robi taka sympatyczna Pani na wprost konsulatu. Także nie szukałam nigdzie, nie biegałam, 5 minut i było gotowe.

 106. Hej,

  Mam polski paszport, ale od 10 lat mieszkam w UK. Nigdy jednak nie staralam sie rezydenture oficjalnie – czy jestem 'permanent resident’ w UK czy nie?
  Sorki, jesli pytanie wydaje sie glupie.

  Z gory dziekuje!

 107. Hej,mam pytanie o zatrudnienie. Jeśli mam jednocześnie umowę o pracę na czas nieokreślony na część etatu i do tego własną działalność gospodarczą (z obu uzyskuję dochody, z działalności nawet większe niż z umowy) – pracuję tak „łącznie” od kilku lat (działalność mam od 2016 a umowę o pracę od 2012) to jak wpisać to w formularzu? Czy jest opcja podania dwóch aktualnych miejsc pracy? Chodzi też o wskazanie dochodu, bo łączny jest oczywiście znacznie wyższy niż z samej umowy o pracę.
  Z góry dziękuję za pomoc.

 108. Hej mam pytanie co w pisać w adres w usa skoro ja mam przesiadkę do Meksyku i w ogóle nie wychodzę z lotniska

 109. Hej!
  Mam bardzo ważne pytanie i może tutaj otrzymam odpowiedź. Mam zamiar wyjechać na rok jako au pair do USA. Obecnie jestem w Polsce i tutaj też wyrabiałam paszport i tu jestem też obywatelem. Obecnie mieszkam w Szwecji (od 6 lat), ale nadal jestem zameldowana w Polsce i mam tu dziadków. Czy mogą być jakieś problemy z otrzymaniem wizy J-1 w Krakowie?

 110. Pamiętam ile problemów miałam z dostaniem pierwszej swojej wizy. Zastanawiałam się wtedy czy w ogóle przyjdzie taki czas, że przestaniemy „denerwować” się takimi papierkami by chociażby zobaczyć się z rodziną. Na szczęście doczekaliśmy super czasów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.