Wiza do USA. Formularz DS-160 krok po kroku

No to zaczynamy. Wiza do USA krok po kroku. Marzysz o podróży na Hawaje czy do Nowego Jorku? Chcesz zobaczyć wieżowce Manhattanu, spróbować amerykańskiego hamburgera? Jeżeli nie masz innego paszportu niż polski (np. niemiecki) to nie jesteś objęty Programem Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver System). Będziesz potrzebował wizy. Jak wypełnić formularz DS-160? Zrób to z nami!

Na początku musisz odpowiedzieć sobie na pytanie: jaki rodzaj wizy i ile to kosztuje?

ile kosztuje wiza do USA

Gdy już zorientujesz się, że (najprawdopodobniej) potrzebujesz wizy B, która kosztuje obecnie 160 USD, to możesz przejść do creme de la creme ubiegania się o wizę do USA: wypełnienie wniosku DS-160.

Formularz DS-160

1. Wchodzisz na stronę główną U.S. Department of State celem rozpoczęcia wypełniania formularza.
2. Wybierasz miejsce, do którego później udasz się na spotkanie z konsulem (np. Warszawa lub Kraków).

formularz ds-160

3. Po przepisaniu kodu z obrazka, klikasz “START AN APPLICATION”.
4. System przydzieli nam “Application ID”, warto już wtedy je zapisać bowiem jest to unikalny numer, dzięki któremu odzyskasz swój formularz, gdy zechcesz przerwać wpisywanie lub poprawić błędy. W tym samym momencie system będzie wymagał ustanowienia pytania bezpieczeństwa.

****

Wiza do USA: Personal Information 1

Przechodzimy dalej do sekcji pierwszej, czyli “Personal Information 1”.

Uzupełnić musisz odpowiednio (zgodnie z tym, co jest w paszporcie):

Nazwisko (Surname),

Imiona (Given Names),

Imię i nazwisko w alfabecie rodzimym (Full Name in Native Alphabet) – ą, ę, ó, itd. – jeżeli dotyczy).

Następnie dwa pytania tak/nie: czy kiedykolwiek używałeś innych nazw (np. panieńskie, religijne, zawodowe, alias itp.) (Have you ever used other names (i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.)) – jeżeli jesteś po ślubie i miałaś wcześniej inne nazwisko – to do Ciebie.

Kolejne pytanie to: Czy masz kod, który reprezentuje twoje imię? (Do you have a telecode that represents your name?) – to chyba nikogo w Polsce nie dotyczy.

Następnie pytanie o płeć (sex): mężczyzna (male) lub kobieta (female). A potem stan cywilny.

Potem przychodzi kolej na pytania o datę urodzenia.

wniosek ds-160

****

Wiza do USA: Personal Information 2

Lecimy dalej, czyli sekcja “Personal Information 2”.

Pierwsze pytanie to to o obywatelstwo (Nationality).

Następnie tak/nie: Czy posiadasz lub posiadałeś jakiekolwiek obywatelstwo inne niż wskazane powyżej? (Do you hold or have you held any nationality other than the one indicated above on nationality?)

Potem znowu tak/nie: Czy na stałe mieszkasz w kraju innym niż twój kraj pochodzenia wskazany powyżej? (Are you a permanent resident of a country/region other than your country/region of origin (nationality) indicated above?)

Pozostałe pytania z tej sekcji to numer PESEL (National Identification Number), a dwa kolejne to: Numer ubezpieczenia społecznego w Stanach Zjednoczonych (U.S. Social Security Number). Jeżeli mieliście okazję taki mieć (otrzymaliście np. podczas pobytu na wizie F, M lub J), to wpiszcie go w podane pola.

Tę sekcję formularza DS-160 zamyka pytanie o indywidualny numer podatkowy w USA (U.S. Taxpayer ID Number).

ds-160

****

Wiza do USA: Adress and Phone Information

Jedziemy dalej i teraz dzielić się będziemy danymi kontaktowymi.

W pierwszym okienku tej sekcji formularza ds-160 należy podać adres zamieszkania (Home Address). Kolejne to odpowiednio: ulica (street address), ulica – opcjonalnie ciąg dalszy (street address *optional), miejsce zamieszkania (City), województwo (State/province), kod pocztowy (Postal Zone/ZIP Code), kraj (Country).

Kolejne pytanie to tak/nie: czy adres korespondencyjny jest taki sam, jak adres zamieszkania? (Is your Mailing Address the same as your Home Address?). Jeżeli jest inny, to trzeba będzie wpisać nowy w tej samej formule co wcześniej.

Sekcję zamykają pytania o telefon i e-mail.

****

Wiza do USA: Passport information

Do Stanów Zjednoczonych bez paszportu nie pojedziesz. 😉 Teraz wypełnij kilka pól związanych z tym dokumentem.

Zaczynamy od wybrania typu paszportu (Passport/Travel Document Type). Jeżeli post ten czytają członkowie rządu, dyplomaci, to wybierzcie cokolwiek po za typem zwykły (regular), który wybiera większość osób.

Kolejne pytanie to to o numer paszportu (Passport/Travel Document Number) i o numer książeczki paszportowej (Passport Book Number) – nie dotyczy bowiem polskie książeczki paszportowe nie mają inwentaryzacyjnych numerów kontrolnych.

ds-160 jak wypełnić

Następnie wybrać musisz kraj, w którym został wydany paszport (Country/Authority that Issued Passport/Travel Document). Potem należy, zgodnie z tym co napisano w paszporcie, podać miasto wydania paszportu (City) – tutaj uwaga, jeżeli wydał je np. wojewoda mazowiecki, to należy wybrać Warszawę, bo to jest stolica województwa i tam znajduje się Urząd Wojewódzki, który wydał paszport. Następnie wpisz województwo *jeżeli występuje na paszporcie (State/Province *If shown on passport) oraz wybierz kraj (Country/Region).

Na koniec sekcji należy podać informację dotyczącą daty wydania paszportu (Issuance Date) i daty ważności (Expiration Date) oraz poinformować Amerykanów, czy kiedykolwiek zgubiłeś paszport.

****

Wiza do USA: Travel information

Tutaj w formularzu należy podzielić się informacjami dotyczącymi planowanej podróży.

Cel wyjazdu do USA (Purpose of Trip do the U.S.). Na rozwijanej liście znajdziesz rodzaje wiz. Jeżeli jedziesz na np. wycieczkę wakacyjną lub odwiedzasz rodzinę to B (B1/B2) jest dla Ciebie.

Następnie pytanie, czy masz konkretne plany wyjazdu (Have you made specific travel plans?). Jeżeli tak, to w konkretnych polach musisz podać, kiedy, co i jak zamierzasz robić. Jeżeli nie, to podaj swoje plany (nie ma to znaczenia dla decyzji wydania wizy i jej ważności to, że plany Ci się zmienią). W przypadku, gdy nie macie jeszcze lotu i hotelu to można wpisać pi razy oko. Tak samo w przypadku hotelu. Ja wziąłem jakiś przypadkowy hotel jako miejsce swojego pobytu. 🙂

Sekcja kończy się pytaniem o to, kto opłaca twoją podróż (Person/Entity Paying for Your Trip). Do wyboru są: sam (self), ktoś inny (other person), inna firma/organizacja (other company/organization).

wiza do usa wniosek

****

Wiza do USA: Travel Companions Information

W tej części formularza DS-160 Amerykanie chcieliby się dowiedzieć, z kim zamierzasz podróżować do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli sam – klikasz “no” i przechodzisz dalej. Jednak, jeżeli są jacyś szczęśliwcy, którzy pojadą z Tobą do USA – musisz to wpisać.

Należy podać: nazwisko, imię i pokrewieństwo z osobą (Relationship with Person).

****

Wiza do USA: Previous U.S. Travel Information

Teraz przekazać należy kompletne i precyzyjne informacje dotyczące poprzednich podróży do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli będzie to Twoja pierwsza przygoda z wakacjami w USA, to na 2 pierwsze pytania odpowiedz “no”.

Pierwsze pytanie to, czy kiedykolwiek byłeś w USA? (Have you ever been in the U.S.?). Po potwierdzeniu wyskoczy lista pytań na temat ostatnich pięciu podróży do Stanów Zjednoczonych. Amerykanów należy poinformować o dacie przyjazdu (Date Arrived), długości pobytu (Lenght of Stay) oraz czy kiedykolwiek wydano Ci amerykańskie prawo jazdy (Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s License?). Jeżeli przy ostatnim pytaniu odpowiesz “tak”, to będziesz musiał podać numer dokumentu oraz stan wydania.

Drugie pytanie dotyczy Twoich poprzednich wiz do USA, a mianowicie – czy kiedykolwiek wydano Ci wizę do Stanów Zjednoczonych? (Have you ever been issued a U.S. Visa?). Jeżeli tak, to kolejne odpowiedzi dotyczyć będą daty wydania ostatniej wizy (Date Last Visa Was Issued), numeru wizy (Visa Number), a następnie 5 pytań tak/nie: czy teraz aplikujesz o ten sam typ wizy? (Are you applying for the same type of visa?), czy aplikujesz w tym samym kraju, gdzie poprzednio wydano wizę i czy kraj ten jest miejscem Twojego zamieszkania (Are you applying in the same country or location where the visa above was issued, and is this country or location your place of principal of residence?), czy podczas ostatniej aplikacji pobierano od Ciebie odciski 10 palców (Have you been ten-printed?), czy kiedykolwiek zgubiłeś/skradziono Ci wizę (Has your U.S. Visa ever been lost or stolen?) i czy kiedykolwiek unieważniono/anulowano Ci wizę (Has your U.S. Visa ever been cancelled or revoked?).

Wiza do USA: Previous U.S. Travel Information – ciąg dalszy

Ostatnie dwa pytania to: czy kiedykolwiek odmówiono Ci wizy/wstępu do USA lub wycofałeś swoje podanie o wjazd w punkcie granicznym? (Have you ever been refused a U.S. Visa, been refused admission to the United States, or withdrawn your application for admission at the port of entry?) oraz czy złożono na Ciebie petycję imigracyjną? (Has anyone ever filed an immigrant petition on your behalf with the United States Citizenship and Immigration Services?

****

Wiza do USA: U.S. Point of Contact Information

Wypełnianie formularza ds-160 w tym miejscu robi się nieco kłopotliwe. Mamy bowiem podać dane kontaktowe do osoby lub organizacji w Stanach Zjednoczonych. Co jednak macie zrobić w sytuacji, gdy nie znacie nikogo lub gdybyście po prostu nie chcieli kłopotać nikogo z rodziny zza Oceanu? W takich sytuacjach ja podaję adres hotelu. Nie koniecznie tego, do którego się wybieram, ale np. takiego, w którym kiedyś spaliśmy.

Żeby z sukcesem wypełnić ten wniosek potrzebował będziesz zatem danych swoich bliskich lub osób, które znasz w USA lub nazwy firmy czy hotelu, w którym się zatrzymasz (Organization Name). Jeżeli będzie to opcja pierwsza, czyli osoba legalnie mieszkająca w USA to podać będzie trzeba rodzaj pokrewieństwa (Relationship to you). Z listy wybrać możecie: krewny (relative), współmałżonek (spouse), przyjaciel (friend), współpracownik (business associate), pracodawca (employer), przedstawiciel szkoły (school official), pozostały (other).

Po określeniu rodzaju pokrewieństwa rozwinie się lista z adresem osoby lub organizacji. Wpisać należy nazwę ulicy, miasto, stan, kod pocztowy (zip code) i numer telefonu. Na tym kończy się ta część formularza ds-160.

jak wypełnić wniosek o wizę usa

****

Wiza do USA: Family Information: Relatives

Nie, to jeszcze nie koniec, trzeba wypełniać dalej! Kolejna część dotyczy informacji na temat Twoich rodziców. Wypełnić trzeba: pełne dane ojca/matki oraz data urodzenia (Father’s/Mother’s Full Name and Date of Birth), a następnie odpowiedzieć na pytanie, czy przebywają oni w Stanach Zjednoczonych (Is your father/mother in the U.S.?). Jeżeli odpowiedź brzmi “tak”, to Amerykanie będą chcieli wiedzieć, czy jest to obywatel USA, legalny rezydent czy może nie imigrant.

To jednak nie koniec pytań o to, czy ktoś z Twojej rodziny znajduje się obecnie w USA. Zapytają Cię, czy masz w Stanach Zjednoczonych jakąś inną najbliższą rodzinę, poza rodzicami? (Do you have any immediate relatives, not including parents, in the United States?), a potem jeszcze tak/nie: czy masz jakichś innych krewnych w USA? (Do you have any other relatives in the United States?)

ds-160 wiza do usa

****

Wiza do USA: Family Information: Spouse

Jeżeli w sekcji Personal 1 zaznaczyłeś cokolwiek poza byciem singlem, to teraz będziesz musiał się wyspowiadać.

Celem przejścia do kolejnej sekcji formularza ds-160, będziesz musiał wypełnić (przy opcji wyboru “married”): nazwisko małżonka – również panieńskie (Spouse’s Surnames), imię małżonka (Spouse’s Given Names), datę urodzenia małżonka, obywatelstwo małżonka, miejsce i datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania współmałżonka. Jeżeli adres jest inny niż Twój, to rozwinie się lista z kolejnymi oknami do wypełnienia.

wniosek o wizę do usa

****

Wiza do USA: Present Work/Education/Training Information

Formularz ds-160 i męczarnie wypełniania go powoli dobiegają końca. Przechodzimy do części, w której musisz pochwalić się miejscem pracy lub tym, gdzie się uczysz. Tak po prawdzie to są to 3 podsekcje – umieścić należy tam informacje o obecnym statusie zawodowym/naukowym, poprzednim oraz dodatkowe zajęcia.

Z rozwijanego okna dotyczącego wykonywanego zawodu (Primary Occupation) wybrać można spośród m.in: rolnika, artysty, przedsiębiorcy, informatyka, inżyniera, gospodyni domowej i kilku innych. Po określeniu zawodu/zajęcia powinny pojawić się kolejne okna, w których uzupełnić trzeba będzie: nazwy obecnego pracodawcy lub szkoły (Present Employer or School Name), ulicy, miasta, województwa, kodu pocztowego, numeru telefonu i kraju. Następnie bez wstydu Amerykanie zapytają Ciebie o miesięczne zarobki – o ile jesteś zatrudniony (Monthly Income in Local Currency). Na koniec trzeba będzie w kilku zdaniach opisać swoje obowiązki.

Kolejna podsekcja tyczy się informacji o zatrudnieniu w ciągu ostatnich pięciu lat (jeżeli dotyczy). W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie, czy byłeś gdzieś poprzednio zatrudniony? (Were you previously employed?), należy wypełnić podobnie jak w przypadku obecnego pracodawcy.

Jest również pytanie o to, czy uczęszczałeś do szkół/uczelni średnich lub wyższych? (Have you attended any educational institutions at a secondary level or above?). W przypadku odpowiedzi “tak”, będzie trzeba wypełnić m.in. nazwę uczelni (Name of Institution), kierunek studiów (Course od Study) oraz okres nauki.

****

Wiza do USA: Additional Work/Education/Training Information

Ta sekcja jest dość zabawna, bowiem padają w niej dziwne pytania. Pierwsze: czy należysz do klanu lub plemienia? (Do you belong to a clan or tribe?), następnie należy podać języki, którymi się posługujesz. No i potem nadchodzi czas na moje ulubione okienko w formularzu ds-160! Mianowicie, czy w ciągu ostatnich pięciu lat podróżowałeś za granicę? Jeżeli tak to wybierz wszystkie kraje z listy 😀 Pozostaje więc klikać i wybierać.

wiza do usa formularz

Jak już to zrobisz, to pozostają 4 pytania w tej sekcji: czy byłeś członkiem/pracowałeś dla organizacji zawodowej, społecznej lub charytatywnej; czy posiadasz specjalistyczne umiejętności/odbyłeś szkolenie w zakresie broni palnej, materiałów wybuchowych, nuklearnych, biologicznych lub chemicznych; czy kiedykolwiek służyłeś w wojsku; czy kiedykolwiek służyłeś, byłeś członkiem lub byłeś zaangażowany w działalność paramilitarną, samozwańczego oddziału straży obywatelskiej, grupy buntowniczej, partyzanckiej lub organizacji powstańczej.

****

Wiza do USA: Security and Background

Czujesz to? Jesteś już blisko końca! W tej sekcji na wszystkie pytania odpowiadasz “tak” lub “nie”. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z pytań, pojawi się okno “explain”. Chcą wiedzieć m.in. o następujących: czy cierpisz na społeczną chorobę zakaźną; czy cierpisz na zaburzenia fizyczne/psychiczne, stanowiące/mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia Twojego lub innych; czy byłeś kiedykolwiek zatrzymany, aresztowany lub skazany za wykroczenie lub przestępstwo, nawet jeśli nastąpiło ułaskawienie, amnestia; czy przyjeżdżasz do USA, aby zaangażować się w nierząd lub w inne niezgodne z prawem występki, albo czy byłeś w ciągu ostatnich 10 lat zaangażowany w prostytucję lub stręczycielstwo; czy kiedykolwiek uczestniczyłeś w handlu ludźmi na terenie USA lub poza USA i inne.

To jest koniec pytań! Kolejny etap to umieszczenie zdjęcia na serwerze.

****

Wiza do USA: Kolejne kroki

Gdyby była sytuacja, że najpierw wypełnisz wniosek, ale jeszcze nie masz zdjęcia (tak jak w moim przypadku), to w tym miejscu możesz swoją aplikację zapisać do pliku lub zapamiętać numer, żeby wrócić do tego miejsca.

Jeżeli jednak zdjęcie jest już zrobione (każdy fotograf wie, jakie mają być proporcje), to klikasz na “wybierz plik” i wrzucasz zdjęcie.

ds-160 zdjęcie do wizy

Przechodzimy dalej. Docieramy do podsumowania – w tym miejscu możesz sprawdzić swoje wszystkie odpowiedzi i wszystkie informacje, które wpisałeś w formularzu. Jedziemy dalej, jeżeli wszystko gra. Składamy podpis elektroniczny i załatwione.

Teraz pozostaje już tylko zapłacić za wizę (można płacić również kartą) i umówić się na spotkanie z konsulem (ja czekałem około tygodnia). Powodzenia!

wiza do usa krok po kroku

Spodobał Ci się nasz poradnik? Masz pytania? Będzie nam niezmiernie miło jak polubisz na profil na Instagramie

****

208 komentarzy

 1. Cześć. Mam dwa pytania a w sumie kwestie, które mnie intrygują. Pierwsza – mam w USA kuzynkę, z którą nie mam żadnego kontaktu ( jest to córka mojego wujka, teraz ma ok. 50 lat, którą jej mama wywiozła do USA jak była dzieckiem ). Widziałam ją raz, ponad 20 lat temu. I zastanawiam się czy podawać ją w kwestionarzu czy nie. A drugie pytanie to takie, czy należy mieć wykupiony bilet na samolot ( usłyszałam kiedyś że niby konkretny przedział czasowy naszej podróży zdecydowanie ułatwia starania o wizę ). Takie mam o to dylematy :). Wiem, że nie pracujesz w Ambasadzie ale może wesprzesz pomocną inormacją jako ten doświadczony. Pozdrawiam i dziękuję.

  Mo.
  trzymajacsiechmur.blogspot.com

  1. 1. Co do rodziny w USA to pytania padają tylko o najbliższych krewnych. Możesz podać ich przy pytaniach o kontakt w USA. Niemniej ja również mam rodzeństwo cioteczne moich rodziców w Stanach i nigdy nie podaję (prawie nie mam z nimi kontaktu).

   2. Nie trzeba. Wpisujesz planowany termin pobytu. Amerykanów nie obchodzi czy masz bilet czy nie.

 2. Cześć. 1. Jestem w związku nieformalnym, którą opcję wybrać, other, co wpisać? 2. Jak jest z wwozem leków na receptę? Czy potrzebuję jakiś zaświadczeń? Czy muszą być w języku angeiskim, tłumaczonym przez tłumacza przysięgłego? 3. Czy dokumenty dodatkowe na spotkanie powinnam tłumaczyć przysięgle na język angielski (np. zaświadczenie o zarobkach, akt własności domu, itp.)?

  1. 1. Jeżeli jesteś panną/kawalerem to tak należy to wpisać.
   2. Nikt nas nie pytał co wwoziliśmy i jakie leki. Skąd wniosek, że trzeba coś zgłosić?
   3. Nie.

  2. Witam, mam pytanie… Umówiłam już wizytę… Wszystko mam już dopiete na ostatni guzik iiiiii… Olsnilo mnie… W pytaniu o osoby do których się wybieram, organizacji… zamiast zaznaczyć “SPOUSE” zaznaczyłam “RELATIVE”… Czy taki błąd będzie miał wpływ na pomyślne rozpatrzenie? Oczywiście we wcześniejszych pytaniach zaznaczyłam że mężatka itd oczywiście takie same dane Męża były jak przy pytaniu o osobę tj. RELATIVE 🙄. JAK MYŚLISZ? pozdrawiam

   1. Cześć Adriana!

    Jak rozumiem wybierasz się do małżonka (“spouse”). Myślę, że pomyłkowe zaznaczenie krewny (“relative”) nie powinno mieć wpływu na rozpatrzenie Twojej aplikacji 🙂 Nie dam jednak za to głowy bo różnie to może być. Jednakże nic nie pozostaje jak sprawdzić to. Trzymam kciuki!

 3. Chcę złożyć wniosek o wizę do usa jednak nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na jedno pytanie. Może tutaj uzyskam pomoc 🙂 Nie wiem jaki status związku zaznaczyć w formularzu. Jestem w związku partnerskim z kobietą od 12 lat, oczywiście niesformalizowanym. We wniosku nie ma opcji związek partnerski i nie wiem co w tej sytuacji zazanaczyć, bo jednak „single” (zgodnie z polskim prawem) mija sie z prawdą. Będę wdzięczna za pomoc i radę.

  1. Cześć Ewa!

   Przy pytaniu o stan cywilny jest:
   – MARRIED – żonaty/zamężna
   – COMMON LAW MARRIAGE – małżeństwo według prawa zwyczajowego (w Polsce nie ma takiej opcji)
   – CIVIL UNION/DOMESTIC PARTNERSHIP – rejestrowany związek partnerski (w Polsce nie ma takiej opcji)
   – SINGLE – wolny
   – WIDOWED – wdowiec/wdowa
   – DIVORCED – rozwiedzony/a
   – LEGALLY SEPARATED – w separacji
   – OTHER – inne (pojawi się pole, w którym należy wytłumaczyć swój status – ‘Explain’).

   W Twojej sytuacji według mnie powinnaś wybrać SINGLE lub ewentualnie OTHER i tam opisać obecną sytuację.

 4. Witam. Mam pytanie odnośnie kwestii, gdzie trzeba opisać w kilku zdaniach czym się zajmuję w pracy. Czy należy to wypełnić(napisać) w języku angielskim tak jak to pisze na samym początku deklaracji?

 5. Dziękuję bardzo 🙂 Przeczytałam i skorzystałam.

  Niepokoi mnie tylko jedna rubryka: “City where issued”.
  Ja mam w paszporcie “organ wydający: wojewoda kujawsko-pomorski /2/”.
  Zatem wpisałam we wniosku “Bydgoszcz”, bo tam ma swoją siedzibę wojewoda kujawsko-pomorski, ale paszport odbierałam w delegaturze w Toruniu.

  Różnie ludzie piszą w internecie – niektórzy przepisują, np. “wojewoda kujawsko-pomorski” w tej rubryce…

  Czy to ma aż takie znaczenie? Czy mogę dostać odmowę wizy, w razie pomyłki?

 6. Witam, przy wypełnianiu wniosku ds-160 zrobiłam błąd. Podałam zły numer telefonu do osoby do kontaktu w US, pozostałe dane są poprawne. Wiem, że nie można poprawić formularza ale zastanawiam się czy zgłosić to np. na spotkaniu z konsulem czy lepiej przemilczeć ten temat. Nie chciałabym żeby, taki w sumie błachy błąd zaważył na przyznaniu/odmowie wizy.

 7. Hej Hubert,
  1.
  Czy jesli ktos zostal skazany na zaplacenie datku na cele spoleczne ponad 10 lat temu (za wykroczenie), to powinno sie o tym wspomniec?
  Na zaswiadczeniu o niekaralnosci nic nie bedzie widnialo.

  2.
  Pracuje nad lista dokumentow do przedstawienia konsulowi. Co radzilbys umiescic na takiej liscie?

  Z gory dziekuje za pomoc!

  1. Cześć Justyna,

   Dzięki za komentarz 🙂

   1. Nie wspominałbym skoro na zaświadczeniu nic nie widnieje.
   2. Ja podczas mojej ostatniej wizyty byłem tylko z wymaganymi dokumentami, z niczym więcej i o nic nie prosili. Rozmowa trwała kilka minut i właściwie to przez większość czasu nie dotyczyła wizy dla mnie a opisywanej na początku promesy Moniki. Jeżeli chcesz coś wziąć to proponuję np. zaświadczenie o zatrudnieniu/studiowaniu.

   Chciałbym zaznaczyć, że nie jestem specjalistą od wiz i te odpowiedzi są subiektywne, moje prywatne 🙂

 8. Witam,

  Czy wypełniając formularz lub później można umówić się na spotkanie w ambasadzie grupą? Podobno tak, nawet na stronie ambasady jest napisane, ale nie wiem kiedy trzeba to zaznaczyć.

  Druga kwestia co jeśli byłem już w USA, ale znam tylko w przybliżeniu rok? Byłem już tam 2 razy (ostatnio 8 lat temu) i nie pamiętam dokładnych dat.

  Jeśli coś wiesz na ten temat i będziesz miał chwilkę na odpowiedź będę bardzo wdzięczny.

  Dzięki z góry i pozdrawiam!

  1. Cześć! Dzięki za komentarz 🙂

   Możesz umówić wszystkich na jeden i ten sam termin (ta sama godzina). Niestety nigdy nie staraliśmy się o wizę w grupie więc ciężko mi powiedzieć. Natomiast na dalsze terminy i godziny miejsc powinno być 6 i więcej.

   Co do drugiego pytania to rozumiem, że dotyczy ono tego:
   “Q: Have you ever been in the U.S.?”

   Po odpowiedzi YES wyskoczy okienko do uzupełnienia.
   Date Arrived
   Data przyjazdu (jeśli nie pamiętasz dokładnej daty, wybierz miesiąc i rok lub sam rok).
   Jeżeli byłeś 2 razy to klikasz “+ Add Another” (dodaj kolejny) i wypełnij podobnie, jak w przypadku pierwszego pobytu.

   Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem 🙂

 9. Cześć, mam pytanie. Wypełniłam swój wniosek i nie mogę poprawić. Opuściłam specific plans uogólniając i podając tylko nazwę hotelu w którym zamierzam być pierwsza noc. Natomiast po tej nocy wsiadamy z mężem na statek i ten rejs mamy już zabukowany. Przypuszczam ze trzeba mieć ze sobą wydrukowane details itd. Teraz wypełniam męża i w sumie zastanawiam się czy nie wypisać tych wszystkich details czyli flight nb itd…. ale jak rozwinę specific plans to będzie inaczej niż w mojej formie…. czy to ma jakieś znaczenie???? No bo jedziemy razem z mężem. Dzięki za radę.

  1. Jeżeli masz bardziej sprecyzowane plany teraz to je wpisz. Jeżeli będą o to pytać to powiesz, że przy wypełnianiu swojego wniosku plany jeszcze nie były tak sprecyzowane jak teraz 🙂

 10. Cześć, ma pytanie odnośnie pracy. Co w przypadku gdy prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, jak to wpisać? No i tez czy odnośnie tego są potrzebne jakieś dodatkowe dokumenty, np. wpis do ewidencji o prowadzeniu działalności, jakieś księgi przychodów rozchodów? Z góry dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam 🙂

  1. Cześć Kamila,

   Ja również prowadzę jednoosobową DG i wpisałem miejsce, w którym wykonuję zlecenie jako miejsce swojego zatrudnienia. Poza tym nie przedstawiałem żadnych dokumentów, w sumie to nawet nie przyszło mi to do głowy żeby tego typu papiery ze sobą zabierać 🙂

   Pozdrawiam!

 11. Serio trzeba wpisywacinformacje gdzie sie chodzilo do szkoly wczesniej ?🙈🙈🙈
  Mam tylko Gimnazjum 😒😒😒 i nie bardzo mi pasuje zeby ktos o tym wiedzial 😬

 12. Witam,Co jeśli nie mieści mi sie miasto urodzenia,jest to Nowe Miasto Lubawskie,brakuje jednej literki

 13. Cześć. Bo chyba moje pytanie przepadło…. czy zatrudnienie ma znaczenie ? A jesli nigdzie nie pracuje nie pracowalem to czy ma to wplyw ? Czy jesli mam na koncie jakas wieksza kase to to wystarczy ? Ja już bylem w usa wiec to nie pierwszy raz ale przez Ostatnie lata pracy na papierze brak… dzieki

  1. Cześć. Zatrudnienie może mieć znaczenie.

   W sekcji “Present Work/Education/Training Information” będzie pytanie:

   “Primary Occupation”, w tym miejscu, jeżeli nie pracujesz powinieneś wybrać
   – “Not Employed” – nie zatrudniony. Wtedy jednak pojawi się pole, w którym będziesz musiał wyjaśnić sytuacje (“Explain”)

 14. Czesc, wyszlam nie dawno za maz ale jestem w trakcie zmieniania nazwiska Paszport mam w ciagu dlaszym na staryn nazwisku, i pod takim samym nazwiskiem bede sie starac o wize. i pod tym samym staryn nazwiskiem bede leciec do stanow.

  Czy w sekcji: uzywalas innego nazwiska mam wpisac TAK? i podac mohe nowe nazwisko poniewaz oficjalnie uzywam meza nazwisko?

  Rowniez czy moga byc jakies komplikacje, jezeli maz ma inne nazwisko a we wniosku mam jescze stare a podalam ze jestem MARRIED?

  1. Cześć Asiu. Dziękuję za komentarz.

   Świetne pytania!

   1. Na Twoim miejscu wpisałbym “nowo pozyskane” 🙂 nazwisko męża. Jeżeli jest możliwość dodania komentarza to wpisałbym datę ślubu i uzasadnił, że dopiero co wzięliście ślub.

   2. Myślę, że nie. W dzisiejszych czasach to popularne, że kobiety pozostają przy swoim nazwisku.

   Pozdrawiam!

 15. Aplikacje ze zdjeciem juz zlozylam
  1. Jak umowic sie na spotkanie
  2. Jak zaplacic

  Chetnie poprosze o linki
  Dzieki
  M.

 16. Cześć, mam pytanie czy w rubryce state/province przy miejscu urodzenia wpisać Masovian czy może być po polsku mazowieckie? Pozdrawiam

 17. Cześć , mam pytanie czy jeśli jestem studentem to będę miał trudniej w dostaniu wizy turystycznej czy nie ? Czy to za bardzo nie wpływa na dostanie wizy ? Pozdrawiam

 18. Cześć, ma pytanko. w jakim czasie po otrzymaniu wizy muszę z niej skorzystać. Chodzi mi o sytuacje kiedy będę się ubiegał o wizę i po jej otrzymaniu nie uda mi się wylecieć w ciągu np. roku do USA. Chciałbym ja wyrobić i szukać okazyjnego lotu do USA

  1. Cześć! Nie ma obowiązku wyjeżdżać wcale 😉 Możesz aplikować o wizę wpisując dane „planowanej” podróży, ale obowiązku, że musisz wtedy lecieć do USA, nie ma.

 19. Cześć 🙂 Ale fajny artykuł 🙂 Szkoda, że jestem za szybka i trafiłam na niego dopiero, jak już wypełniłam i niestety wysłałam mój DS 160… Przeoczyłam pole “other names”, tzn zaznaczyłam, że nie, a przecież mam – panieńskie… Zastanawiam się, czy wystarczy w czasie wizyty w konsulacie to sprostować?
  Pozdrawiam!

 20. Cześć Hubert! W imieniu wszystkich petentów – wielkie dzięki za super podsumowanie!

  Ja mam natomiast zagwozdkę, może spotkałeś się z taką sytuacją. Wypełniam formularz krok po kroku i uwaga – nie mam pytań o poprzednie miejsce zatrudnienia i screening edukacyjny. W menu mam tylko podstronę PRESENT… . Dodam, że byłam już w US – możliwe, że zescreenowali to po peselu?

  1. Cześć! Ciekawe pytanie. Również byłem wcześniej w USA, ale mi wyskoczyło. Niemniej nie przejmowałbym się. Skoro nie wyskakuje to oznacza, że nie trzeba wypełniać 😉 Tak bym to potraktował.

  2. Pewnie już za późno dla Ciebie na odpowiedź ale kobiety tego pola nie mają a mężczyźni owszem. Wypełniałam formularz sobie i mężowi i kobiety mają inny czym też byłam zdziwiona 😀

 21. Dzień dobry,

  Mam pytanie, obecnie mieszkam w HIszpanii, mój ostatni paszport odnawialam w Madrycie w Konsulacie Polskim.
  Podczas wypelniania formularza DS-160 sa pytania odnosne paszportu:
  – kraj, w którym został wydany paszport
  – miasto wydania paszportu
  -województwo *jeżeli występuje na paszporcie

  W moim paszporcie jedyne jest wypisany Organizm któty wydal paszport “Konsul w Madrycie”

  Co powinnam wypisac w tych trzech danych??

  Dziekuje

  1. Dzień dobry,

   Bardzo ciekawe pytanie! Szczerze powiem, że zaskakujące coraz to nowe komentarze 🙂

   Wpisałbym:
   – kraj, w którym został wydany paszport – Polska
   – miasto wydania paszportu – Konsul w Madrycie
   -województwo *jeżeli występuje na paszporcie – zostawiłbym puste.

   Przypominam jednak, że to tylko moja, subiektywna opinia 🙂

 22. Witam serdecznie.
  Wybieram się w sierpniu 2019 r. do Toronto. Chcę złożyć wizę do USA, bo chciałbym też korzystając z okazji odwiedzić Stany, konkretnie New York, daleko nie jest. W sekcji Travel Information wpisałem, że nie mam konkretnych planów. Zatem nie znam miejsca przebywania w New Yorku. Czy mam wpisać pierwszy lepszy adres hotelu, bo jakiś adres muszę wpisać, pod którym będę przebywać w USA, chociaż może to nie być ten adres? Nie rezerwuje żadnego hotelu, czy kwatery, bo nie wiem czy dostanę wizę. Zrobię to po otrzymaniu wizy.
  I pytanie drugie. Wybieram się do Kanady / USA z moją rodziną (żona + dwoje dzieci 12 i 15 lat). Rozumię, że wniosek wizowy musi wypełnić osobno ja, żon, a także ja muszę wypełnić wnioski dzieci i wysłać każdego z osobna z opłatą 160 $. Czy jest coś takiego jak wniosek grupowy – rodzinny?

  1. Cześć Robert,

   Wpisz adres hotelu w Nowym Jorku. Ja wpisałem adres Sheratona na Brooklynie chociaż nie wiedziałem gdzie będziemy spać.

   Nie ma czegoś takiego jak wniosek grupowy.

 23. Przepraszam Hubercie, że cię nękam pytaniami. Obiecuję, że to już ostatnie. Planuję przebywać w New Yorku tylko 7 dni, po 14 dniowych wojażach po Kanadzie. Tyle też wpisałem, bo należy pisać tylko prawdę. Nie będzie to podejrzane, że tak krótko?
  I ostatnie pytanko. Adres mojego zatrudnienia to ul. Świętej Barbary, czy Saint Barbara. Z góry dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

  1. Nie ma sprawy 🙂 Chętnie pomogę.

   1. Co do długości pobytu w USA: Ostatnio byliśmy w Nowym Jorku 4 dni 🙂 To też wpisałem we wniosku.

   2. Świętej Barbary.

   Pozdrawiam! 🙂

 24. Witam,
  zacząłem wypełniać wniosek o wize D-160 ale nie zakończyłem, mam nr wniosku ale nie wgrałem zdjęcia i nie mam potwierdzenia (tak dla całej rodziny) w między czasie umówiłem spotkanie z konsulem i opłaciłem podając nr wniosków jeszcze nie zatwierdzonych. Mam nadzieję, że mogę wgrać jeszcze fotki i wydrukować potwierdzenia niezbędne do spotkania?

 25. Witam Hybercie.
  Czy w rubryce Mother’s Full Name and Date of Birth mam wpisać również nazwisko panieńskie matki?
  Czy jak ojciec zmienił nazwisko 50 lat temu to podać?
  Czy podawać wcześniejsze zatrudnienia, od 8 lat pracuje w jednym zakładzie pracy, natomiast wcześniej w latach 1999 – 2010 pracowałem w 3 różnych zakładach pracy?
  Serdecznie pozdrawiam i dzięki z góry za odpowiedż.

 26. Od dwoch dni w polowie wypelniania dostaje komunikat “times out”. Mam zapisane dane ale nie jestem w stanie ruszyc dalej (doszlam do “family”). Czy komus sie to zdazylo? Czekac i probowac?

    1. Cześć 🙂 jak wam się udało to przejść? Bo ja też nie mogę przejść do sekcji zatrudnienie/edukacja ciągle jest ten komunikat “session time out” z godzinę próbowałam i nawet inną przeglądarkę internetową zainstalowałam 😂 bo myślałam, że tu jest problem.
     Wniosek mam zapisany

     1. Cześć! Generalnie to była droga przez mękę i Monika świadkiem jak kur***** na to 🙂

      Trzeba zapisać swoją aplikację a potem na podstawie pliku powinna się ona wypełnić do tego momentu. Wtedy działamy dalej i po chwili znowu zapisujemy. I tak aż do skutku. Powodzenia!

 27. Witam Hubercie.
  1. Mój wniosek różni się od mężą tym, że mnie nie pytali o ukończone szkoły i o kraje, w których przebywałam. Czy jest to wynikiem tego, że mąż wniosek wypełniał wcześniej?
  2. Czy w rubryce Mother’s Full Name and Date of Birth mam wpisać również nazwisko panieńskie matki?
  3. Mój ojciec zmieniał nazwisko 50 lat temu, czy mam to podać?

  Serdecznie pozdrawiam i dzięki z góry za odpowiedż.

  1. Cześć Ewa,

   Dzięki za komentarz. Ciekawe pytania.

   1. Dziwne. Mnie za każdym razem pytali o to samo (składałem wniosek 3 razy).
   2. Ja wpisałem aktualne dane.
   3. Wpisz aktualne.

   Pozdrawiam!

   1. Cześć, wydaje mi się, że pytania różnią się w zależności od płci. Ja też nie miałam wielu pytań, które mój mąż musiał wypełnić (wypełnialiśmy wnioski jednocześnie, na dwóch komputerach). Nie miałam pytania o szkoły, kraje, o służbę wojskową, o poprzednią pracę. Różniły się również pytania o planowany pobyt w USA – ja miałam tylko pytanie o datę przylotu i potem musiałam podać ile czasu spędzę (do wyboru: lat, miesięcy, tygodni, dni, godzin), a mąż musiał podać więcej danych (w tym datę planowanego przylotu i wylotu).

 28. Mam pytanie odnośnie uczelni. Jestem w trakcie studiów i jako adres uczelni nie wiem czy podać adres gmachu głównego czy swojego wydziału, podobnie jest jeśli chodzi o telefon kontaktowy szkoły. I czy podając mój numer telefonu mam dopisywać (48)?

  1. Cześć Julia,

   Wpisałbym gmach główny i numer kontaktowy, który można znaleźć na stronie internetowej szkoły. Ja wpisywałem (48) z przodu. 🙂

   1. Witam,
    mam wątpliwość jak wpisać zmianę nazwiska, gdyż oprócz pola z używanym wcześniej nazwiskiem pojawia mi się: Other Given Names Used – czy to pole zostawić puste?

    1. Cześć,

     Jeżeli używałaś tylko jednego nazwiska to wpisujesz jedno. Jeżeli więcej to właśnie w tym polu.

     Pytanie: Have you ever used other names (i.e., maiden, religious, professional, alias, etc.)?
     Tłumaczenie: Czy kiedykolwiek posługiwałeś/aś się innymi imionami lub nazwiskami (np. nazwisko panieńskie, religijne,
     zawodowe, pseudonim, itp.)?

     Odpowiedzi:
     NO (Nie) – przechodzisz do kolejnego pytania.
     YES (Tak) – pojawią się pola do wpisania tych nazwisk (‘Other Surnames Used’) i imion (‘Other Given Names Used’).