Lima – Cuzco

Opuszczamy Limę i zmierzamy do Cuzco – miasto na południu Peru, inkaskie centrum świata, położone na wysokości około 3300 metrów n.p.m. Centrum turystyczne Peru.
Środkiem lokomocji, zważywszy na to, iż podróż autobusem trwa 21 godzin, jest samolot. Z pośród kilku linii, które oferują godzinny lot wybieramy Peruvian Airlines (link). Docieramy 2 godziny wcześniej na lotnisko w niedzielny poranek, czekamy trochę dłużej bo sam lot jest opóźniony, po spotkaniu miłej dziewczynki, która wyraźnie stara sie mnie adorowac (z sukcesem), wsiadamy do samolotu. Lot, starym Boeingiem 737, okazuje się byc spektakularny i można podzielic go na 3 części:
1. Cudowny przelot nad wysokim Andami,
2. Pilot przy podejściu do lądowania schodzi bardzo nisko nad miasto, góry z lewej i prawej (niski pułap chmur był tego dnia) po czym odchodzi na drugi krąg – Monika nie zorientowała się o co chodzi, mi natomiast zjedzony wcześniej muffin podchodzi do przełyku,
3. Pilot robi drugie podejście z drugiego kierunku, jesteśmy coraz bliżej gór, dostrzegam po prawej lotnisko i nagle samolot wykonuje ostry zwrot w tym kierunku. Za chwile dotykamy ziemi. Cuzco wita nas zachmurzeniem 🙂
.
We are leaving Lima and heading for Cusco – city in southern Peru, the Incas center of the world, situated at an altitude of about 3300 meters above sea level. The touristic center of Peru.We are travelling by plane, after considering trip by bus which takes 21 hours. Of the few airlines that offer this one hour flight we take Peruvian Airlines (link). We arrive two hours early to the airport on Sunday morning, we wait a little longer because the flight is delayed, after meeting a charming little girl who was clearly trying to adore me (successfully) , we get on the plane. The flight, on an old Boeing 737, turns out to be spectacular and you can divide it into 3 parts:
1. A wonderful flight over the high Andes ,
2. The pilot, when approaching the airport, descends to a very low altitude over the city, the mountains on left and right (low cloud level was on that day) and then does the go around procedure – Monika did not realize what was going on, but my already eaten muffin goes up to my gullet,
3. The pilot makes a second attempt from the different direction, now we are even closer to the mountains that we were before, in the moment when on the right I see the airport the plane suddenly takes a sharp turn in this direction. It is seconds till we touch the ground. Cuzco greets us with clouds 🙂

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *